Stel je vraag

Het OLVE team staat je graag te woord voor al je vragen.

Je kan op de volgende wijze contact opnemen:

  • een e-mail sturen naar info@olve.be

  • telefoneer naar 03 449 56 25 (campus Edegem)

  • telefoneer naar 03 449 62 80 (campus Mortsel)

  • dit contactformulier invullen

 

Ik ben:
Ik word liefst gecontacteer via:
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

nieuwbouw

nieuwbouw

 

Hier vind je informatie over onze nieuwbouw.
Van de start tot de ingebruikneming in september 2016! Kijk ook eens op http://olve.scholenvanmorgen.be/

Op 28 januari 2017 openen we feestelijk onze nieuwbouw.

Iedereen van harte welkom!

Iedereen van harte welkom!

7 november 2016 is het eindelijk zo ver,
we zijn er helemaal klaar voor!

7 november 2016 is het eindelijk zover! Het tweede, vijfde en zesde jaar van onze school krijgen na de herfstvakantie eindelijk les in ons nieuwe schoolgebouw. Samen met directie, leerkrachten en ondersteunend personeel wordt op maandagochtend het spreekwoordelijke lintje doorgeknipt.

c2e10aa5-f5d9-4abf-8e14-13c5da42e508.jpg
 

De leerlingen van het eerste jaar blijven in hun vertrouwde klaslokaal in het oude gebouw, de tweede graad blijft op post op campus Mortel.

De paradepaardjes in ons nieuw gebouw zijn zonder twijfel het openleercentrum, de touchscreens
en het atrium.

Het openleercentrum (OLC) is een open ruimte waar meerdere klassen tegelijkertijd kunnen werken. Het is voorzien van modern ICT-materiaal. In de zes kleine studio’s kunnen leerlingen aan de slag om groepswerkjes te maken.

trots op het mooie openleercentrum

trots op het mooie openleercentrum

Alle 20 klaslokalen zijn voorzien van een touchscreen en een wit schrijfbord.
De leerkrachten kregen voor de herfstvakantie een opleiding om de geheimen van de touchscreens te leren kennen. Ze zijn klaar om op 7 november aan de slag te gaan!

leerkrachten op de schoolbanken in de OLC-klas

leerkrachten op de schoolbanken in de OLC-klas

een eerste kennismaking met de touchscreens

een eerste kennismaking met de touchscreens

Het atrium, een met zorg gekozen naam voor onze grote polyvalente ruimte, zal dagelijks dienst doen als refter voor leerlingen van onze eerste graad. Het verschil met de vroegere refter in de kelder, de beruchte ‘K3’, zal groot zijn!
Het atrium is voorzien van tafels en stoelen voor 300 personen, in een van de vele bergingen staan nog 100 extra stoelen die gebruikt kunnen worden voor grotere evenementen.

het atrium is zijn naam meer dan waard 

het atrium is zijn naam meer dan waard 

ook wel heel trots op onze nieuwe klaslokalen

ook wel heel trots op onze nieuwe klaslokalen

Het is bijna 12 jaar geleden dat de eerste initiatieven genomen werden om onze oude paviljoenen te vervangen door een nieuw schoolgebouw.

In mei 2015 was het dan eindelijk zo ver. Onze 'barakken', die in de jaren tachtig geplaatst werden om 10 tot 15 jaar te blijven staan, gingen tegen de vlakte.
Zeventien maanden later openen we met trots de deuren van ons prachtig nieuw schoolgebouw voor onze leerlingen.

We kijken terug op een zeer aangename samenwerking met architecten en aannemer, er waren geen noemenswaardige problemen of meningsverschillen.
Het gebouw werd volgens plan opgeleverd op 28 september jl.. In de kantlijn vermelden we dat dit gebeurde met een to do lijstje van maar liefst 600 puntjes. Deze zijn ondertussen zo goed als allemaal weggewerkt.

aangename samenwerking met aannemer MBG en Markant-architecten

aangename samenwerking met aannemer MBG en Markant-architecten

We hopen in de loop van dit schooljaar ook de speelplaatsen van de derde en eerste graad te kunnen (her)aanleggen. Een hele strikte regelgeving en de weinige subsidies die hiervoor te rapen zijn, zullen hopelijk onze plannen niet in de weg staan.
Voor de speelplaats van de derde graad hebben we een voorlopige oplossing gevonden.

samen leggen we vloerplaten als voorlopige oplossing voor de speelplaats voor de derde graad

samen leggen we vloerplaten als voorlopige oplossing voor de speelplaats voor de derde graad

Natuurlijk zijn we in heel dit verhaal onze campus Mortsel ook niet vergeten. Ook zij kregen nieuw meubilair voor de refter (zelfde meubels als deze in het atrium op campus Edegem) alsook 275 splinternieuwe klasstoelen. 

oude refter- en klasstoelen van Mortsel krijgen een nieuwe eigenaar

oude refter- en klasstoelen van Mortsel krijgen
een nieuwe eigenaar

Op vrijdag 28 oktober ging het verhaal nog even verder en werden er 244 klastafels en 204 klasstoelen door onze leerlingen van de derde graad te voet van campus Edegem naar campus Mortsel gebracht. Een verhuis waar de verbonden- en betrokkenheid centraal stond en waar we de krant mee gehaald hebben! Nogmaals een oprechte dank aan ieder die hierbij zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

containerklassen worden leeggemaakt

containerklassen worden leeggemaakt

leerlingen verhuizen tafels en stoelen van campus Edegem naar campus Mortsel

leerlingen verhuizen tafels en stoelen van campus Edegem naar campus Mortsel

leerkrachten helpen ook mee

leerkrachten helpen ook mee

De Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws staan er vol van:

 

Ook in Het Laatste Nieuws wordt de verhuis van OLVE in de kijker gezet:
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-edegem/500-leerlingen-eindelijk-naar-nieuwbouw-a2936972/

Op zaterdag 28 januari 2017 vieren we met veel trommelgeroffel de officiële opening van onze nieuwbouw waarop ook u bent uitgenodigd. We verwelkomen u graag tussen 14.30 uur en 17.30 uur voor een rondleiding, een hapje  en een drankje.

Meer informatie volgt later!

 

 

 


nieuwbouw voor een nieuw schooljaar 2015-2016

Eind vorig schooljaar zagen we dan eindelijk de eerste graafmachines speelplaats oprollen. Sindsdien zijn we al een heel eind gevorderd.
Buurman, Olve-leerkracht en mede-planner Peter van Berendoncks trekt trouw elke ochtend naar de site met zijn fototoestel.

Hier kan je zijn klokvaste fotoverslagen volgen.

Hiernaast zie je enkele sfeerbeelden van de bouwwerken die we voor je selecteerden.


moeizame start

Eind 2005 kondigde toenmalig minister van Onderwijs F. Vandenbroucke een grootschalige inhaaloperatie voor scholenbouw aan. Met ruim 1 miljard uit de privésector zouden op korte termijn tientallen nieuwe schoolgebouwen worden gerealiseerd. Geïnteresseerde scholen konden een een aanvraag indienen. Een selectiecommissie beoordeelde elk dossier op een aantal criteria. Uiteindelijk werden 211 projecten geselecteerd, waaronder dat van OLVE.

Het duurde echter nog jaren voor alle juridische knopen in deze publiek-private samenwerking ontward waren. Pas in juni 2011 vertrok de DBFM-trein voor Vlaanderen en de scholen met een geselecteerd project. (DBFM staat voor Design-Build-Finance-Maintain en behelst alle aspecten van de publiek-private constructie)

wat houdt het project in ?

Jaren na hun afstuderen kunnen oud-leerlingen nog “lyrisch” doen over hun “barakken”, in feite prefabgebouwen die in 1985 een eerste generatie tijdelijke lokalen vervangen hadden. De barakken gaan dus binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor 22 nieuwe klaslokalen, een polyvalente zaal, een openleercentrum, een secretariaatsruimte, extra sanitair en een nieuwe, uitgebreide fietsenstalling.

Bij het ontwerp is er veel aandacht gegaan naar het duurzaamheidsaspect: er is gestreefd naar een grote compactheid, er is extra isolatie voorzien en het E-peil is lager dan momenteel wettelijk opgelegd wordt.

Na de realisatie van het nieuwe gebouw volgt ook nog een heraanleg van de 2 speelplaatsen.

stricte timing

Via een minicompetitie tussen architectenbureaus kreeg elk project een ontwerper. Zo wisten we in december 2011 dat Markant Architecten uit Antwerpen het nieuwe schoolgebouw voor OLVE mocht ontwerpen. In het voorjaar van 2012 startte de voorstudiefase waarin de architecten, de school en Scholen van Morgen (deze DBFM-vennootschap is de officiële bouwheer) de verschillende mogelijkheden rond wensen van de school, mogelijke inplantingen en andere randvoorwaarden onderzochten.

Bij verschillende instanties werden ook al een reek pre-adviezen gevraagd. Daarna volgde de ontwerpfase waarin de architecten op basis van de projectdefinitie van de school alle elementen verwerkten in een modern, multifunctioneel en eigentijds schoolgebouw.

Op 23 januari 2013 konden de buurtbewoners en de ouders een eerste keer kennismaken met de plannen en het mogelijke ontwerp.
Eind januari 2013 hebben de architecten een definitief ontwerp voorgesteld aan Scholen van Morgen, AGIOn en de Vlaamse Bouwmeester (die vrij snel een gunstig advies gegeven heeft).

De komende maanden zullen de architecten het administratieve dossier verder afwerken zodat de nodige officiële adviezen en vergunningen kunnen aangevraagd worden. De DBFM-procedure houdt een strikte timing in voor elke fase van het traject. De effectieve werken zullen starten in augustus 2014 en zullen beëindigd worden in december 2015.