Bedrijfswetenschappen

2de graad – 3de jaar | Ben je geïnteresseerd in een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie? In de richting ‘Bedrijfswetenschappen’ verwerf je inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Deze richting is ideaal als je interesse uitgaat naar de theoretische basis van de economie, waarbij je tegelijk toch wat meer toepassingsgericht wil werken.

Domein - Economie en Organisatie

Finaliteit - Doorstroom

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

MEAV = Maatschappelijk, Economisch en Artsistieke Vorming

Bedrijfswetenschappen

Inhoud

  • Inzicht verwerven in de economie als systeem: keuzegedrag van producent en consument, marktwerking, de rol van de overheid, internationale handel en economische integratie.
  • Inzicht verwerven in de werking van ondernemingen en organisaties, boekhouding en aspecten van vennootschapsrecht.
  • Vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste economische concepten leren kennen en hun onderlinge verbanden.
  • Verdiepte kennis van het vak wiskunde.

Voor wie

  • Leerlingen die theorie verkiezen boven praktijk.
  • Leerlingen die belang hechten aan een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
  • Leerlingen die meteen na het secundair onderwijs willen verder studeren.
  • Abstract
  • Zelfstandig
  • Meer complexe uitgangspunten