Grieks-Latijn

2de graad – 3de jaar | Grieks–Latijn is een sterk theoretische studierichting. De brede algemene vorming gaat samen met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en krijgen via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid.

Domein - Taal en Cultuur

Doorstroom

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

Grieks-Latijn

Inhoud

  • De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.
  • Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.
  • De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft.

Voor wie

  • Leerlingen die zich willen verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectievelijke cultuur.
  • Leerlingen met een sterk taalgevoel.
  • Leerlingen die graag teksten ontdekken en te zoeken naar een gepaste vertaling.
  • Leerlingen die wiskundig sterk staan.
  • Abstract
  • Zelfstandig
  • Meer complexe uitgangspunten