4 Grieks

2de graad – 2de jaar | In het tweede jaar was het aanleren van de Griekse woordenschat een zeer belangrijk onderdeel van de lessen die we verder zullen aanvullen. Je voltooit daarnaast ook de studie van de grammatica door een opfrissing en uitdieping van aspecten van woordvorming en inzicht in zinsbouw.

ASO - 4de jaar

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

4 Grieks

Inhoud

  • Door het lezen van Griekse auteurs (zowel hertaalde versies als originele teksten) krijg je gaandeweg inzicht in de geschiedenis en evolutie van de literatuur.
  • Je verdiept je kennis van de Griekse mythologie en actualiseert verscheidene aspecten van de cultuur (zo vertalen en actualiseren we de oude Eed van Hippocrates om tot een debat over euthanasie en abortus te komen). 

Voor wie

  • Leerlingen die een hoog leer- en lestempo aankunnen en erin slagen om complexere leerstof in een korte tijd te verwerken.
  • Leerlingen met een sterk taalgevoel, zowel voor de klassieke als de moderne talen
  • Leerlingen die beschikken over een groot abstractievermogen en wiskundig inzicht.
  • Leerlingen die zin voor nauwkeurigheid hebben en verbanden zien
  • Leerlingen die hun geheugen, kritische ingesteldheid en werklust verder willen trainen.