4 Humane Wetenschappen

2de graad – 2de jaar | Wil je meer weten over het functioneren van de mens en de samenleving, wil je de psychologische en sociale realiteit kritisch onderzoeken en ben je geïnteresseerd in de actualiteit? Dan heb je hier je stek gevonden.

ASO - 4de jaar

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

4 Humane wetenschappen

Inhoud

Humane wetenschappen omvat naast de vakken van de basisvorming twee belangrijke componenten in het fundamenteel gedeelte: Gedrags- en Cultuurwetenschappen.
  • In het vak Gedragswetenschappen ga je na hoe de mens zich gedraagt, op welke wijze een samenleving functioneert en hoe mens en maatschappij zich tot elkaar verhouden. Je maakt er kennis met modellen en begrippen uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.
  • In het vak Cultuurwetenschappen leer je hoe o.a. economie, recht, media en kunst onderdelen zijn van de beschaving. Je bestudeert verschillende cultuurverschijnselen en krijgt zo een kijk op hoe ze samenhangen met de samenleving waarin ze zich voordoen.

Voor wie

  • Leerlingen die sterk geïnteresseerd zijn in mens en samenleving in het algemeen
  • Leerlingen die graag het individu vanuit een gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek willen bestuderen.
  • Leerlingen die communicatief zijn en kritische vragen durven te stellen.