4 Latijn - Wiskunde (4/5)

2de graad – 2de jaar | Latijn is een studierichting voor leerlingen die een zeer brede algemene vorming willen en die een bijzondere interesse hebben voor wiskunde, wetenschappen en talen.

ASO - 4de jaar

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

4 Latijn - Wiskunde (4/5)

Inhoud

  • Je rondt de taalstudie van Latijn af, waardoor er meer tijd vrij komt voor lectuur- en cultuurstudie.
  • Door het lezen van Romeinse auteurs krijg je gaandeweg inzicht in de geschiedenis en evolutie van de literatuur.
  • Je verdiept je kennis van de Romeinse mythologie en actualiseert verscheidene aspecten van de cultuur.
  • In de richting Latijn combineer je een brede algemene vorming met een sterke focus op Latijn en wiskunde.
  • Je krijgt in deze richting ook een uitgebreid pakket wetenschappen.

Voor wie

  • Leerlingen die een hoog leer- en lestempo aankunnen en erin slagen om complexere leerstof in een korte tijd te verwerken.
  • Leerlingen met een sterk taalgevoel, zowel voor de klassieke als de moderne talen
  • Leerlingen die beschikken over een groot abstractievermogen en wiskundig inzicht.
  • Leerlingen die zin voor nauwkeurigheid hebben en verbanden zien
  • Leerlingen die hun geheugen, kritische ingesteldheid en werklust verder willen trainen.