4 Handel

2de graad – 2de jaar | Ondernemen & IT behoort tot hetzelfde belangstellingsveld als Economie. Ondernemen & IT (Handel) is een studierichting voor leerlingen die de algemene basisvakken op een praktische en concrete wijze willen verwerken en die een grote belangstelling hebben voor het economisch gebeuren en de informatica.

TSO - 4de jaar

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

4 Handel

Inhoud

  • Bedrijfseconomie | In de richting Ondernemen & IT ligt de nadruk op bedrijfseconomie. Je bestudeert de verschillende afdelingen van een bedrijf (aankoop, verkoop, receptie, magazijn, boekhouding) gecombineerd met de documentenstroom (manueel en aan de computer in het virtueel kantoor). Je verwerft eveneens een doorgedreven kennis van dubbel boekhouden.
  • Informatica | In het vak informatica leer je werken met alle Office-pakketten en in het vierde jaar krijg je een inleiding tot programmeren. De specifieke handelsvakken worden aangevuld met een algemeen vormend pakket waarin wiskunde en talen de nodige aandacht krijgen.

Voor wie

  • Leerlingen met een uitgesproken interesse voor een commerciële en administratieve vorming met een ruime theoretische basis.
  • Leerlingen die willen kennismaken met de activiteiten en de administratie van een handelsonderneming.
  • Leerlingen met een een logisch denkvermogen, een goed wiskundig inzicht en interesse voor talen.
  • Je wil de theorie zoveel mogelijk aan de praktijk toetsen.