4 Wetenschappen

2de graad – 2de jaar | De exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica staan in alle richtingen op het programma. In de richting Wetenschappen is er echter meer tijd en ruimte voor uitdieping van deze vakken. Hoewel de opleiding eerder theoretisch is, wordt tijdens de lessen ook gewerkt vanuit eigen waarnemingen bij demonstraties, practica en audiovisueel materiaal.

ASO - 4de jaar

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

4 Wetenschappen

Inhoud

Je leert het wetenschappelijk denken, dit betekent:
  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum.
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie.
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Voor wie

  • Leerlingen die leergierig zijn en een hoog les- en leertempo aankunnen.
  • Leerlingen met een hoog abstractievermogen en wiskundig inzicht.
  • Leerlingen met grote interesse voor wetenschappen en moderne talen.