1B - Major en minor

1ste graad – 1ste jaar | De lagere school ligt nu achter je. Tijd om iets nieuws te ontdekken. Misschien weet je nog niet echt wat je later wil worden. Geen probleem, de eerste graad helpt je graag op weg. Je krijgt alle ruimte om te groeien, om te verkennen waar je talent ligt en wat je echt graag doet.

1ste Graad | B-stroom

Major en minor

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

1B - Major en minor

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald en de leerstof wordt in een rustiger tempo onderwezen. 

In het 1ste leerjaar B bieden wij je een algemene vorming van 27 lesuren aan, aangevuld met een extra klasuur. Daarnaast heb je nog de keuze tussen:

  • Major Natuur + Minor Gezondheid & Geschiedenis
  • Major Geschiedenis + Minor Gezondheid & Natuur
In deze richting
  • Major geschiedenis: een reis doorheen de tijd.
  • Major natuur: Fauna, flora en de invloed van de mens op de natuur.
  • Minor geschiedenis / natuur: wordt gerealiseerd in uitstappen.
  • Minor gezondheid: lichamelijke, mentale gezondheid en plastic soup.

Wat ga je kiezen? Neem ook eens een kijkje bij de andere keuzemogelijkheden die we aanbieden!

1A - Latijn1A - Taal en beweging1A - Stem

Bekijk ook zeker de andere keuzemogelijkheden voor de eerste graad | 1ste jaar

1A - 27 uur - Basisvorming

Keuze - LatijnKeuze - Taal en bewegingKeuze - Stem

1B - 27 uur - Basisvorming

Keuze - Major en minor