Stel je vraag

Het OLVE team staat je graag te woord voor al je vragen.

Je kan op de volgende wijze contact opnemen:

  • een e-mail sturen naar info@olve.be

  • telefoneer naar 03 449 56 25 (campus Edegem)

  • telefoneer naar 03 449 62 80 (campus Mortsel)

  • dit contactformulier invullen

 

Ik ben:
Ik word liefst gecontacteer via:
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ouders

de OLVE-oudervereniging

Alle ouders van kinderen die school lopen op OLVE, zijn automatisch lid van de OLVE oudervereniging. Bij het begin van elk schooljaar vraagt het oudercomité aan de ouders van nieuwe leerlingen om actief mee te werken in deze oudervereniging. Dit kan door lid te worden van het oudercomité.


bestuur

Katerine Kampen
voorzitter OLVE oudercomité

oudercomiteolve@gmail.com

Michaël Foesier
secretaris OLVE oudercomité

Dominique Suys   Ppenningmeester OLVE oudercomité

Dominique Suys

Ppenningmeester OLVE oudercomité

Jorinde Verschueren  INFO redactie OLVE oudercomité

Jorinde Verschueren
INFO redactie OLVE oudercomité


algemene werking

Het oudercomité vergadert gezamenlijk 5 maal per jaar. De samenwerking met de schooldirectie verloopt zeer vlot en met open communicatie. De directie neemt deel aan de vergaderingen.

Met de medewerking van verschillende ouders uit het oudercomité zijn er een aantal werkgroepen gevormd die zich toeleggen op specifieke thema’s. Deze werkgroepen organiseren aparte bijeenkomsten in functie van hun activiteiten. Van tijd tot tijd wordt er ook een oproep gedaan aan alle ouders om waar mogelijk te helpen bij de uitvoering van specifieke activiteiten, zoals bv. tijdens de OLVE Quiz. Alle hulp die u hierbij kunt bieden, is zeer welkom!

Naast de werkgroepen zijn er ook enkele ouders die namens het oudercomité deelnemen aan officiële overlegorganen, waar onze belangen als school aan bod komen.

Door middel van het tijdschrift INFO wordt driemaal per schooljaar - op het einde van elk trimester - aan alle ouders informatie verstrekt over de voorbije en de geplande activiteiten.


werkgroepen

verkeer en veiligheid

De werkgroep stelt tot doel de directie bij te staan in alles wat veiligheid op school aanbelangt. Wij beperken ons daarbij niet tot de verkeersveiligheid alleen, maar hebben ook aandacht voor problemen die de algemene veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Zo staan wij o.a. ook stil bij maatschappelijke problemen zoals druggebruik, het algemene onveiligheidsgevoel, ...

cultuur

We bieden hulp bij culturele activiteiten georganiseerd door de school en organiseren jaarlijks minstens één infoavond voor ouders met een externe spreker. De afgelopen jaren was Paul Maes onze gast, die op een spelende manier het onderwerp ‘leren leren’ bespreekt (www.lerenleren.paulmaes.be).
Tijdens de jaarlijkse quiz ‘Den Slimsten Mensch’ verzorgt het oudercomité, samen met een aantal leerkrachten en leerlingen, de catering.

 

kalender
Klik op de titel "kalender" hier net boven om het jaaroverzicht te zien.

E.H.B.O.

De leerlingen van het 5de jaar S.O. krijgen de gelegenheid om te ‘leren’ helpen in een noodsituatie. Deze lessenreeks wordt gegeven door een team van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Op het einde van de lessen krijgen de leerlingen een getuigschrift.

 

feestcomité

 Het oudercomité organiseert jaarlijks diverse leuke activiteiten. In het verleden was dit o.a. het ‘OLVE-restaurant’ op de OLVE-feesten, een succesvol en gezellig samenzijn.Vanaf dit jaar wenst het oudercomité, in samenspraak met OLVE, wat vernieuwing te brengen. Originaliteit en creativiteit zouden dankzij nieuwe ideeën een verfrissende wind moeten brengen. Er wordt gedacht aan een kaas- en wijnavond, winterfair, kerstborrel, wandeling…. Alle voorstellen zijn welkom! U zal tijdig op de hoogte gebracht worden. 

contactpersoon

Heeft u vragen of opmerkingen? Wenst u iets besproken te zien op een van onze volgende bijeenkomsten?
Heeft u een idee? Een suggestie voor een interessante of leuke activiteit?
Of wilt u weten hoe u actief kan meewerken? Neem gerust contact op.

Contactadres: Katerine Kampen - oudercomiteolve@gmail.com