Je bent welkom in onze school. Een school die je kansen geeft om uit te groeien tot de beste versie van jezelf.
Wij verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid opneemt in en voor een samenleving waar solidariteit, hoop, openheid, eerlijkheid en respect voorop staan.
Jongeren met een verscheidenheid aan talenten trekken hier samen op. Wij durven daarbij rekenen op je plichtsbesef en sportiviteit: afspraken en regels scheppen voor ieder de nodige leefruimte.

Alle afspraken en regels vind je in het schoolreglement 2019-2020.

Download het schoolreglement 2020-2021

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, …

«LEEFREGELS, AFSPRAKEN, ORDE EN TUCHT»

Een school is een plaats waar veel mensen met elkaar samenwerken. Op KaSO willen we graag een positief leefklimaat waar iedereen zich goed en veilig voelt, met wederzijds respect en waardering. Samenleven is geven en nemen. Ook op school is iedereen mee verantwoordelijk om dit samenleven mogelijk te maken. Gouden regel: je volgt, in alle omstandigheden, de instructies van het schoolpersoneel op.

  • Als algemene regel kiezen wij voor neutrale nette, verzorgde en geen aanstootgevende schoolkledij. Hoeden, petten, hoofddoeken en andere hoofddeksels zijn niet toegelaten.
  • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen brengen je niet meer naar school. De school is niet verantwoordelijk bij eventueel verlies, diefstal of beschadiging
  • Een gsm, smartphone of tablet gebruik je enkel op school tijdens de les en na toestemming van de leerkracht. Heb je op school toch een gsm of andere datadrager bij je, dan staat die uit. Zet je gsm af en steek de oortjes veilig weg voor je de school binnenkomt
  • Een toiletbezoek doe je tijdens de pauzes – NIET tijdens leswissels. (Tijdens de les is toiletbezoek enkel mogelijk na toestemming van de leerkracht)
  • Eten doe je enkel in de refter en op de speelplaats, tijdens de les mag enkel water gedronken worden na toestemming van de leerkracht.
  • Opzettelijke schade toegebracht aan gebouwen of materialen verhalen we op de betrokken leerling. Dit geldt ook voor alle opzettelijke schade die toegebracht wordt aan de ICT-infrastructuur en software!
  • Bij het 1ste belsignaal gaat elke leerling onmiddellijk in de juiste rij staan, bij het 2de belsignaal staat iedereen rustig in de rij. In de rij wordt niet meer gegeten of gedronken, na toestemming van de leerkracht gaat men in alle rust met de rij naar de klas.
  • Je brengt heel wat tijd door op school. Wij willen als school dat je je goed voelt en dat je op een aangename respectvolle manier met elkaar, leerkrachten en ondersteund personeel omgaat. Je onthoudt je van iedere daad van geweld, pesterij of ongewenst seksueel gedrag.
  • Wij verwachten dat onze leerlingen zich op school, tijdens buitenschoolse activiteiten en op weg van en naar school verantwoordelijk gedragen conform het schoolreglement.

«Dit is slechts een beperkte weergave, download het schoolreglement om ALLE leefregels en afspraken te raadplegen»