Stel je vraag

Het OLVE team staat je graag te woord voor al je vragen.

Je kan op de volgende wijze contact opnemen:

  • een e-mail sturen naar info@olve.be

  • telefoneer naar 03 449 56 25 (campus Edegem)

  • telefoneer naar 03 449 62 80 (campus Mortsel)

  • dit contactformulier invullen

 

Ik ben:
Ik word liefst gecontacteer via:
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

zorg

zorg

Of je dit leuk vindt of niet, als jongere breng je heel wat tijd door op school.
Daarom zorgen we ervoor dat je je hier goed voelt, elke dag opnieuw.

klassenleraar en co

Je klassenleraar is één van je vakleerkrachten die jouw klas van dichtbij volgt. Hij wordt daarbij geholpen door de coklassenleraar. Samen zorgen ze voor een goede klassfeer en studiementaliteit. Bij hen kan je ook altijd terecht met vragen die niet over de leerstof gaan.


leerlingbegeleiding, graco's

Naast de klassenleraars zijn er op school ook graadcoördinatoren. Zij helpen je bij je studieplanning en je studiekeuze. Indien nodig brengen ze je ook in contact met een van de SEB-leerkrachten of het CLB. Onze graadcoördinatoren zijn:

  • eerste jaar: Thaissa Goolaerts

  • tweede jaar: July Vanlerberghe

  • tweede graad: Anita Verstraeten

  • derde graad: Egeleen Cuypers


faalangstbegeleiding

Krijg je hartkloppingen, kan je niet meer eten of slapen als er toetsen op komst zijn, werk je onvoorstelbaar lang of stel je net je werk uit omdat je vreest het niet aan te kunnen? Misschien heb je faalangst?

We hebben twee faalangstbegeleiders op school: Tania Vanhuffel voor de eerste graad en Lieve Wellemans voor de tweede en derde graad. Ze zullen je helpen, als je dat wenst. Soms is het nodig om leerlingen door te verwijzen naar professionele hulpverleners.

LEO

Een LEO is een vertrouwensleerkracht die je zelf kan kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je op hem/haar een beroep wil doen.

SEB

Op school zijn er ook twee SEB-leerkrachten: Tania Vanhuffel voor de eerste graad en Lieve Wellemans voor de tweede en derde graad. SEB staat voor Socio-Emotionele Begeleiding. Wanneer je worstelt met persoonlijke problemen, dan vormen zij een luisterend oor en kunnen zij je wellicht goede raad geven.

 

peters en meters

Peters en meters zijn leerlingen uit de derde graad die een klas uit de eerste graad onder hun hoede nemen. Bij de onthaaldagen in september dragen ze ook hun steentje bij. Je kan bij hen ook terecht met al je vragen.


CLB

De CLB-medewerkers die aan de school verbonden zijn, kan je wekelijks op school ontmoeten tijdens hun spreekuren.


onthaaldagen


De overstap naar de ‘grote school’ is een hele verandering. Gelukkig hebben onze leerkrachten hiermee veel ervaring en staan ze vanaf begin september vol enthousiasme klaar om je te begeleiden.
Op 1 september maak je kennis met je nieuwe klasgenoten, je klassenleraar en de schoolgebouwen. Enkele dagen later trek je er met de ganse klas twee dagen op uit om elkaar beter te leren kennen. Ook in de hogere jaren zijn er op scharniermomenten nog klasdagen voorzien om de groepsvorming te bevorderen.

leerlingenraden

We luisteren op school ook naar de mening van de leerlingen. Via de leerlingenraden uit de verschillende graden kunnen zij hun voorstellen met directie en leerkrachten bespreken. Sommigen laten hun talenten aan bod komen in één van de vele werkgroepen: milieuwerkgroep, lesmarathon, benefietacties, feestcomité, PeMe’s ...


eigen klaslokaal

Je voelt je pas thuis als je een eigen plekje hebt. Dit weten we maar al te goed. Daarom hebben we ervoor gekozen om elke klasgroep een eigen lokaal te geven. Hier breng je de meeste lesuren door en kan je je spullen veilig opbergen.

M-decreet

Sinds 1 september 2015 is in alle Vlaamse scholen het M-decreet van toepassing. Hierdoor zijn we als school verplicht onze basiszorg nog te versterken. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte nemen best contact op met iemand van de zorgcel of van de directie.


en als het minder goed gaat?

Je leerkrachten besteden tijdens hun lessen heel wat aandacht aan ‘leren leren’. Ze reiken je voortdurend tips en methodes aan om hun vak zo goed mogelijk te studeren. Zo leren ze je hoe je een studieplanning maakt, hoe je Latijnse of Franse woordjes het best leert, hoe je een tekst kan samenvatten, hoe je een wiskundevraagstuk aanpakt. Al die tips zijn gebundeld in een mapje ‘Leren leren’.

Wat als het met al die tips niet altijd even goed lukt?
De vakleerkracht zal altijd bereid zijn je na de les een stuk leerstof uit te leggen, die je niet zo goed begrijpt. Als je problemen zich niet zozeer bij één vak situeren, maar eerder algemeen zijn, dan is er nog je klassenleraar of de graadcoördinator voor goede raad.

In de loop van september is er een screening Nederlands. Als blijkt dat je voor bepaalde onderdelen echt ondersteuning nodig hebt, mag je deelnemen aan remediëringslessen na schooltijd. Op die manier hopen we echte studieproblemen te voorkomen.

en als het met je studies héél vlot loopt?

Het kan gebeuren dat je alles heel snel oppikt en dat je soms het gevoel hebt dat je je wat zit te vervelen. Dan mag je – onder strikte voorwaarden – instappen in ons PLATO-project. PLATO staat voor: Pientere Leerlingen Aanmoedigen Tot Onderzoek. In dat geval krijg je de kans enkele uren per week aan een eigen project te werken in plaats van de gewone lessen te volgen.