«Wees de beste versie van jezelf»

Verbondenheid

We willen een school zijn die inzet op werkvormen die verbondenheid tussen leerlingen en leerkrachten, tussen leerlingen onderling, tussen ouders en school bevorderen.

Oriëntatie

Een school die bestudeert hoe ze leerlingen goed kan oriënteren.

Incidentenbeleid

Een school die ontwikkelt en vernieuwt op gebied van incidentenbeleid en op gebied van nieuwe pedagogische werkvormen.

Info en inschrijvingen

Hier kan u alle praktische info vinden over de inschrijvingen.

Schoolreglement

Download of raadpleeg hier het schoolreglement.

Schoolbestuur & scholengemeenschap

Ontdek alles over Korbem (scholengemeenschap) en het schoolbestuur (vzw KOBA-Zuidkant).

Bereikbaarheid

Waar is KaSO gelegen en kan ik er makkelijk geraken met het openbaar vervoer?

Mini-ondernemingen

De link tussen het onderwijs en de bedrijfswereld.
Ontdek hier de mini-ondernemingen van KaSO!

Kapsalons

Wil u uw haar laten knippen door onze dames van 6 haarzorg en 7 haarstilist? Maak snel een afspraak en breng ze een bezoekje.

Log in op Smartschool

KaSO-Mortsel maakt gebruik van smartschool voor alle communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

KaSO bouwt aan de toekomst

KaSO is volop in verandering, vele plannen zijn gemaakt die op korte termijn gerealiseerd zullen worden!

Leerlingbegeleiding

Bij wie kan je terecht met persoonlijke vragen of problemen?

Info ouders

Hier vinden je ouders praktische info terug betreffende lesuren, kledij, …

Onderwijsteams & Participatie

Kan ik participeren, wat is de schoolraad en hoe werken onderwijsteams?