This is a custom heading element.

Basiszorg (fase 0)

We engageren ons om goed zorg te dragen voor alle leerlingen.
Goede basiszorg begint voor ons in de klas. We zetten in op maximale leerkansen voor iedereen.
Dit noemen we onze basiszorg.
Goede basiszorg kan pas lukken als iedereen zorg draagt voor elkaar.
Leerlingen, leerkrachten, leerlingbegeleiders, directie en ouders hebben daarin ieder hun eigen verantwoordelijkheid.
Onze school is georganiseerd in onderwijsteams. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders zijn de leerkrachten en de klasleerkracht. 

Elk onderwijsteam heeft een vaste leerlingbegeleider:

 • Onderwijsteam 1ste graad: Dhr. Van den Langenbergh
 • Onderwijsteam 2de graad Business: Dhr. Ryckmans
 • Onderwijsteam 3de graad Business: Mevr. Michielsens
 • Onderwijsteam Haarzorg: Mevr. Hauquier

Neem eerst je eigen verantwoordelijkheid!

 • Wees aanwezig en kom op tijd.
 • Volg de instructies van de leerkrachten.
 • Respecteer het schoolreglement.
 • Breng je schoolagenda en materiaal mee naar de les.
 • Kijk regelmatig op Smartschool: agenda, leerplatform, Skore, …

«Wees eigenaar van je eigen leerproces»

Verhoogde zorg (fase 1)

Indien je meer ondersteuning nodig hebt dan de basiszorg voorziet, dan staan de leerlingbegeleiders die instaan voor de verhoogde zorg voor je klaar.
Ook je ouders kunnen bij hen terecht:

 • Socio-emotioneel functioneren: Mevr. Michielsens
 • Taal, leren en studeren: Mevr. Hauquier
 • Aanwezigheid, gedrag: Dhr. Ryckmans, Dhr. Van den Langenbergh

De leerlingbegeleiders zijn bereikbaar in De Vuurtoren of via Smartschool.

Stuur ons een berichtje of bel ons: 03 449 95 53

Mevrouw/mijnheer
Ik wil u graag spreken over ….

Met vriendelijke groeten
Naam
Klas

Uitbreiding van zorg (fase 2)

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus. Onze ankerpersoon is Goedele Anciaux. Het CLB en het Ondersteuningsnetwerk zijn onze sterke partners waarnaar we vol vertrouwen doorverwijzen en met wie we intensief samenwerken.

De leerlingbegeleiders hebben regelmatig overlegmomenten met het CLB en het Ondersteuningsnetwerk. Ilse Martens, Kristien Deckers en Goedele Anciaux zijn wekelijks aanwezig op school voor de leerlingen.

CLB-ami2 Mortsel

Sint-Benedictusstraat 14b
2640 Mortsel

03 443 90 20

Aanmeldingsteam voor KaSO-Mortsel:

Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus

Goedele Anciaux

goedele.anciaux@onaplus.be

Uitbreiding van zorg (fase 2)

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus. Onze ankerpersoon is Goedele Anciaux. Het CLB en het Ondersteuningsnetwerk zijn onze sterke partners waarnaar we vol vertrouwen doorverwijzen en met wie we intensief samenwerken.

De leerlingbegeleiders hebben regelmatig overlegmomenten met het CLB en het Ondersteuningsnetwerk. Ilse Martens, Kristien Deckers en Goedele Anciaux zijn wekelijks aanwezig op school voor de leerlingen.

CLB-ami2 Mortsel

Sint-Benedictusstraat 14b
2640 Mortsel

03 443 90 20

Aanmeldingsteam voor KaSO-Mortsel:

Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus

Goedele Anciaux

goedele.anciaux@onaplus.be