Gelijke onderwijskansen op KaSO

Indien uw zoon/dochter meer ondersteuning nodig heeft dan de basiszorg voorziet,
dan staan de leerlingbegeleiders die instaan voor de verhoogde zorg voor u klaar:

  • Mevr. Hauquier (aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag)
  • Mevr. Michielsens (aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag)

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk Antwerpen PLus.
Onze ankerpersoon is Goedele Anciaux.
goedele.anciaux@onaplus.be

Onze school werkt samen met CLB-ami2 Mortsel
St.-Benedictusstraat 14b
Tel: 03 443 90 20 www.clb-ami2.be

Aanmeldingsteam voor KaSO-Mortsel:
Ilse Martens (ilse.martens@clb-ami2.be)
Kristien Deckers (kristien.deckers@clb-ami2.be)

Waarom

GOK past in het pedagogisch project van onze school en bouwt verder op wat de school in het verleden heeft gerealiseerd. KaSO-Mortsel stelt zich open voor leerlingen met een vaak uiteenlopende voorgeschiedenis en dat zorgt soms voor grote verschillen op vlak van onderwijskansen. Op school werken aan gelijke kansen is dus een belangrijke opdracht!

Wat is GOK? Elke jongere die kiest voor onze school verdient even veel kansen om zich te kunnen ontplooien. Maar niet iedereen vertrekt vanuit een zelfde situatie. Sommige jongeren hebben door hun sociale of economische achtergrond, of door andere redenen, een achterstand. Zonder hulp dreigen ze steeds meer en meer achterop te raken. Voor ons betekent ‘gelijke onderwijskansen’: werken aan het dichten van de kloof tussen alle leerlingen. We willen ons daarom concentreren op de zwakkeren. Ook de sterkeren zullen hierdoor de positieve effecten op het hele schoolgebeuren voelen. We willen investeren in het meegeven van een aantal cruciale competenties die onze leerlingen in staat stellen om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij: – zin en enthousiasme om iets bij te leren – doorzettingsvermogen en het durven aangaan van uitdagingen – algemeen menselijke waarden en normen: sociale, emotionele, culturele,… – communicatieve vaardigheden Het bewaken van een gekwalificeerde uitstroom is voor ons een essentieel aandachtspunt: een diploma halen is een belangrijke voorwaarde om een goede start te nemen in de maatschappij. Door optimaal gebruik te maken van de ons toebedeelde GOK-uren en onze GOK-visie te koppelen aan het eigen opvoedingsproject van onze school, hopen wij écht het verschil te kunnen maken voor al onze leerlingen.

  • leerbegeleiding voor wie het eens wat moeilijker heeft
  • een luisterend oor voor iedereen
  • hulp bij het invullen van de aanvraag voor een studietoelage
  • huiswerkbegeleiding
  • inspraak: iedereen mag zijn zegje doen!
  • ondersteuning bij taalproblemen
  • extra aandacht voor het welbevinden van alle leerlingen

Onze school werkt specifiek aan de volgende thema’s:preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen & taalvaardigheid