Oudercomité

Alle ouders van kinderen die school lopen op OLVE, zijn automatisch lid van de OLVE oudervereniging. Bij het begin van elk schooljaar vraagt het oudercomité aan de ouders van nieuwe leerlingen om actief mee te werken in deze oudervereniging. Dit kan door lid te worden van het oudercomité.

We houden graag contact met je

Het oudercomité vergadert gezamenlijk 5 maal per jaar. De samenwerking met de schooldirectie verloopt zeer vlot en met open communicatie. De directie neemt deel aan de vergaderingen.

Met de medewerking van verschillende ouders uit het oudercomité zijn er een aantal werkgroepen gevormd die zich toeleggen op specifieke thema’s. Deze werkgroepen organiseren aparte bijeenkomsten in functie van hun activiteiten. Van tijd tot tijd wordt er ook een oproep gedaan aan alle ouders om waar mogelijk te helpen bij de uitvoering van specifieke activiteiten, zoals bv. tijdens de OLVE Quiz. Alle hulp die u hierbij kunt bieden, is zeer welkom!

Naast de werkgroepen zijn er ook enkele ouders die namens het oudercomité deelnemen aan officiële overlegorganen, waar onze belangen als school aan bod komen.

Door middel van het tijdschrift INFO wordt driemaal per schooljaar – op het einde van elk trimester – aan alle ouders informatie verstrekt over de voorbije en de geplande activiteiten.


Werkgroep - Verkeer en veiligheid

De werkgroep stelt tot doel de directie bij te staan in alles wat veiligheid op school aanbelangt. Wij beperken ons daarbij niet tot de verkeersveiligheid alleen, maar hebben ook aandacht voor problemen die de algemene veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Zo staan wij o.a. ook stil bij maatschappelijke problemen zoals druggebruik, het algemene onveiligheidsgevoel, ...

Werkgroep - Cultuur

We bieden hulp bij culturele activiteiten georganiseerd door de school en organiseren jaarlijks minstens één infoavond voor ouders met een externe spreker. De afgelopen jaren was Paul Maes onze gast, die op een spelende manier het onderwerp ‘leren leren’ bespreekt (www.lerenleren.paulmaes.be).
Tijdens de jaarlijkse quiz ‘Den Slimsten Mensch’ verzorgt het oudercomité, samen met een aantal leerkrachten en leerlingen, de catering.

Werkgroep - E.H.B.O.

De leerlingen van het 5de jaar S.O. krijgen de gelegenheid om te ‘leren’ helpen in een noodsituatie. Deze lessenreeks wordt gegeven door een team van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Op het einde van de lessen krijgen de leerlingen een getuigschrift.

Werkgroep - Feestcomité

Het oudercomité organiseert jaarlijks diverse leuke activiteiten. Originaliteit en creativiteit zouden dankzij nieuwe ideeën een verfrissende wind moeten brengen. Er wordt gedacht aan een kaas- en wijnavond, winterfair, kerstborrel, wandeling…. Alle voorstellen zijn welkom! U zal tijdig op de hoogte gebracht worden.


Het bestuur


  • Voorzitter – Katerine Campen
  • Penningmeester – Dominique Suys

Heeft u vragen of opmerkingen? Wenst u iets besproken te zien op een van onze volgende bijeenkomsten? Heeft u een idee of suggestie voor een interessante / leuke activiteit? Wil u weten hoe u actief kan meewerken? Neem gerust contact op.

Contactadres: Katerine Kampen oudercomiteolve@gmail.com