Basiszorg (fase 0)

We engageren ons om goed zorg te dragen voor alle leerlingen. Goede basiszorg begint voor ons in de klas.

We zetten in op maximale leerkansen voor iedereen.
Dit noemen we onze basiszorg. Goede basiszorg kan pas lukken als iedereen zorg draagt voor elkaar.
Leerlingen, leerkrachten, leerlingbegeleiders, directie en ouders hebben daarin ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders zijn de leerkrachten en de klasleerkracht. 

Wie moet ik contacteren als leerlingbegeleider?

Campus Edegem
 • 1ste jaar: Thaissa Goolaerts
 • 2de jaar: July Vanlerberghe
 • 3de graad: Egeleen Cuypers
Campus Mortsel Oost
 • 2de graad: Anita Verstraeten
 • 3de graad: Dirk Ryckmans
Campus Mortsel West
 • 1ste graad: Ann Michielsens
 • 2de graad: Dirk Ryckmans

Neem eerst je eigen verantwoordelijkheid!

 • Wees aanwezig en kom op tijd.
 • Volg de instructies van de leerkrachten.
 • Respecteer het schoolreglement.
 • Breng je schoolagenda en materiaal mee naar de les.
 • Kijk regelmatig op Smartschool: agenda, leerplatform, Skore, …

Verhoogde zorg (fase 1)

Indien je meer ondersteuning nodig hebt dan de basiszorg voorziet, dan staan de leerlingbegeleiders die instaan voor de verhoogde zorg voor je klaar. Ook je ouders kunnen bij hen terecht:

Campus Edegem
 • 1ste graad: Tania Vanhuffel
 • 3de graad: Lieve Wellemans
Campus Mortsel Oost
 • Lieve Wellemans
Campus Mortsel West
 • Ann Michielsens

Uitbreiding van zorg (fase 2)

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus. Onze ankerpersoon is Goedele Anciaux. Het CLB en het Ondersteuningsnetwerk zijn onze sterke partners waarnaar we vol vertrouwen doorverwijzen en met wie we intensief samenwerken.

De leerlingbegeleiders hebben regelmatig overlegmomenten met het CLB en het Ondersteuningsnetwerk. Ilse Martens, Kristien Deckers en Goedele Anciaux zijn wekelijks aanwezig op school voor de leerlingen.

CLB-ami2 Mortsel

Sint-Benedictusstraat 14b
2640 Mortsel

03 443 90 20

Aanmeldingsteam voor KaSO-Mortsel:

Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus

Goedele Anciaux

goedele.anciaux@onaplus.be

Uitbreiding van zorg (fase 2)

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus. Onze ankerpersoon is Goedele Anciaux. Het CLB en het Ondersteuningsnetwerk zijn onze sterke partners waarnaar we vol vertrouwen doorverwijzen en met wie we intensief samenwerken.

De leerlingbegeleiders hebben regelmatig overlegmomenten met het CLB en het Ondersteuningsnetwerk. Ilse Martens, Kristien Deckers en Goedele Anciaux zijn wekelijks aanwezig op school voor de leerlingen.

CLB-ami2 Mortsel

Sint-Benedictusstraat 14b
2640 Mortsel

03 443 90 20

Aanmeldingsteam voor KaSO-Mortsel:

Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus

Goedele Anciaux

goedele.anciaux@onaplus.be