Eerste graad

Het voltijds secundair onderwijs is volgens de eenheidsstructuur georganiseerd in graden, onderwijsvormen en studierichtingen. Een graad beslaat twee opeenvolgende schooljaren. In de eerste graad kiezen de leerlingen nog niet voor een bepaalde onderwijsvorm of studierichting. Alle leerlingen krijgen er eenzelfde basisvorming, met uitzondering van enkele keuzevakken. In de eerste graad spreekt men van een A-stroom en een B-stroom. De leerlingen van 1A en 2A hebben hun vaste stek op de campus in Edegem, de leerlingen van 1B en 2B maken het gezellig op campus Mortsel West.

1A en 1B

Met je getuigschrift van het basisonderwijs kun je naar het eerste leerjaar A. In totaal heb je 32 uren les per week. Voor alle eerstejaars worden 27 lesuren op dezelfde manier ingevuld. Je krijgt voor deze gemeenschappelijke vakken ook dezelfde leerstof te verwerken. Heb je het getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Dan is het eerste leerjaar B speciaal voor jou!

1A

1B

27 uur - Basisvorming

27 uur - Basisvorming

of

of

of

en

2A en 2B

In het tweede jaar A worden 25 lesuren algemene vorming voor alle leerlingen op dezelfde wijze ingevuld.
Naast deze basisvorming bieden wij in het tweede jaar A drie basisopties aan:

 • Economie en organisatie
 • Klassieke talen (Latijn en Grieks-Latijn)
 • Moderne talen en wetenschappen

In het tweede jaar B heb je geen keuze en start je met 20 uren basisvorming met daarbij de basisopties economie en organisatie + maatschappij en welzijn!

2A

2B

25 uur - Basisvorming

20 uur - Basisvorming

of basisoptie

5u - Economie en organisatie (keuze 1)
+ Differentiatie
 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur Frans

of basisoptie

5u - Klassieke talen (keuze 2)
+ Differentiatie (enkel voor Latijn)
 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur maatschappelijke verkenning

of basisoptie

5u - Moderne talen en wetenschappen (keuze 3)
+ Differentiatie
 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur maatschappelijke verkenning

en basisoptie

5u - Economie en organisatie

en basisoptie

5u - Maatschappij en welzijn
+ Differentiatie
 • 1 uur Nedelands
 • 1 uur klasuur

1A & 1B – Met je getuigschrift van het basisonderwijs kun je naar het eerste leerjaar A. In totaal heb je 32 uren les per week. Voor alle eerstejaars worden 27 lesuren op dezelfde manier ingevuld. Je krijgt voor deze gemeenschappelijke vakken ook dezelfde leerstof te verwerken. Heb je het getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Dan is het eerste leerjaar B speciaal voor jou!

1A - 27 uur - Basisvorming

of

5u - Latijn (keuze 1)

of

5u - Taal en beweging (keuze 2)

of

5u - Stem (keuze 3)

1B - 27 uur - Basisvorming

en

5u - Major en minor

2A & 2B – In het tweede jaar A worden 25 lesuren algemene vorming voor alle leerlingen op dezelfde wijze ingevuld.
Naast deze basisvorming bieden wij in het tweede jaar A drie basisopties aan:

 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Klassieke talen (Latijn en Grieks-Latijn)

In het tweede jaar B heb je geen keuze en start je met 20 uren basisvorming met daarbij de basisopties economie en organisatie + maatschappij en welzijn!

2A - 25 uur - Basisvorming

of basisoptie

5u - Economie en organisatie (keuze 1)

+ Differentiatie

 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur Frans

of basisoptie

5u - Klassieke talen (keuze 2)

+ Differentiatie (enkel voor Latijn)

 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur maatschappelijke verkenning

of basisoptie

5u - Moderne talen en wetenschappen (keuze 3)

+ Differentiatie

 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur maatschappelijke verkenning

2B - 20 uur - Basisvorming

en basisoptie

5u - Economie en organisatie

en basisoptie

5u - Maatschappij en welzijn

+ Differentiatie

 • 1 uur Nedelands
 • 1 uur klasuur