Eerste graad

Het voltijds secundair onderwijs is volgens de eenheidsstructuur georganiseerd in graden, onderwijsvormen en studierichtingen. Een graad beslaat twee opeenvolgende schooljaren. In de eerste graad kiezen de leerlingen nog niet voor een bepaalde onderwijsvorm of studierichting. Alle leerlingen krijgen er eenzelfde basisvorming, met uitzondering van enkele keuzevakken. In de eerste graad spreekt men van een A-stroom en een B-stroom. De leerlingen van de eerste graad hebben hun vaste stek op de campus in Edegem.

1A en 1B

Met je getuigschrift van het basisonderwijs kun je naar het eerste leerjaar A. In totaal heb je 32 uren les per week. Voor alle eerstejaars worden 27 lesuren op dezelfde manier ingevuld. Je krijgt voor deze gemeenschappelijke vakken ook dezelfde leerstof te verwerken. 

Heb je het getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Dan is het eerste leerjaar B speciaal voor jou!

2A en 2B

In het tweede jaar A worden 25 lesuren algemene vorming voor alle leerlingen op dezelfde wijze ingevuld.
Naast deze basisvorming bieden wij in het tweede jaar A drie basisopties aan:

 • Economie en organisatie
 • Klassieke talen (Latijn en Grieks-Latijn)
 • Moderne talen en wetenschappen

In het tweede jaar B heb je geen keuze en start je met 20 uren basisvorming met daarbij de basisopties economie en organisatie + maatschappij en welzijn!

1A & 1B – Met je getuigschrift van het basisonderwijs kun je naar het eerste leerjaar A. In totaal heb je 32 uren les per week. Voor alle eerstejaars worden 27 lesuren op dezelfde manier ingevuld. Je krijgt voor deze gemeenschappelijke vakken ook dezelfde leerstof te verwerken.

27 uur Basisvorming met 5 uur Latijn27 uur Basisvorming met 5 uur Taal en Beweging27 uur Basisvorming met 5 uur Stem

Heb je het getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Dan is het eerste leerjaar B speciaal voor jou!

27 uur Basisvorming met 5 uur Major en Minor

2A – In het tweede jaar A worden 25 lesuren algemene vorming voor alle leerlingen op dezelfde wijze ingevuld.
Naast deze basisvorming bieden wij in het tweede jaar A drie basisopties aan:

 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Klassieke talen (Latijn en Grieks-Latijn)
25 uur Basisvorming met 5 uur Economie en Organisatie

+ Differentiatie

 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur Frans
25 uur Basisvorming met 5 uur Klassieke Talen

+ Differentiatie (enkel voor Latijn)

 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur maatschappelijke verkenning
25 uur Basisvorming met 5 uur Moderne talen en wetenschappen

+ Differentiatie

 • 1 uur wiskunde
 • 1 uur maatschappelijke verkenning

2B – In het tweede jaar B heb je geen keuze en start je met 20 uren basisvorming met daarbij de basisopties economie en organisatie + maatschappij en welzijn!

25 uur Basisvorming met 5 uur Economie en Organisatie + 5 uur Maatschappij en Welzijn

+ Differentiatie

 • 1 uur Nedelands
 • 1 uur klasuur