OLVE staat voor 8 kernwoorden, die we op een vernieuwende manier willen invullen, om garant te staan voor een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte school.

Deze kernwoorden zijn:

Groei

We geloven dat onze school een omgeving is waar iedereen kan groeien. We willen elke dag opnieuw voor onze leerlingen en personeelsleden ontplooiingskansen creëren. Zo kan iedereen zijn talenten ontdekken en de beste versie van zichzelf worden.

Competentie

We geloven dat we onze leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes kunnen bijbrengen, waarmee ze op een duurzame manier belangrijke competenties kunnen ontwikkelen. Dit betekent voor ons dat ze over de nodige strategieën en leermethodes beschikken om levenslang te leren.

Inspiratie

We geloven dat we met enthousiasme en passie elkaar kunnen inspireren en motiveren. We prikkelen  elkaar om de blik te verruimen en om een kritische geest te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat vindingrijk kunnen handelen en flexibel kunnen omgaan met veranderingen belangrijke voordelen in het leven zijn. Wij denken dat dit mogelijkheden biedt voor iedereen om zijn roeping en betekenis te vinden.

De wereld

We geloven dat onze school deel uitmaakt van de maatschappij en geen eiland is. Wij willen jongeren voorbereiden om aan de wereld actief deel te nemen. Daarom vinden we inzicht in deze wereld en onze maatschappij belangrijk. We willen over deze steeds veranderende realiteit in onze school reflecteren en ze integreren.

Veerkracht

Wij willen model staan als mensen die het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen op ons pad. Wij geloven dat daarvoor veerkracht en weerbaarheid nodig zijn. We willen daarom iedereen op school laten groeien in zelfredzaamheid, keuzebekwaamheid en permanente reflectie over de eigen persoon.

Duurzaamheid

We geloven dat we zorg moeten dragen voor de wereld en voor onze medemensen. Respectvol omgaan met onze omgeving uit zich in de duurzame keuzes inzake gebruik van materiaal, gebouwen en energie. Daarnaast willen we waardering tonen voor tradities, regels en afspraken.

Openheid

We zijn ervan overtuigd dat iedereen op school zichzelf mag zijn. We geloven dat mensen kunnen groeien wanneer we oog hebben voor de eigenheid van ieder individu. Vanuit de zorg voor de eigen persoon willen we ook groeien door de andere op de eerste plaats te zetten en dan pas onszelf aan bod te laten komen. Dit respectvol omgaan met elkaar is voor ons de basis van leren samenwerken, van elkaar vertrouwen geven en van verdraagzaam omgaan met elkaar. Zo willen we onze school tot een veilige omgeving voor iedereen maken.

Perspectief

We willen vanuit de katholiek christelijke inspiratie in dialoog gaan met leerlingen, ouders en personeel en oprecht luisteren naar de overtuiging van iedereen. We geloven dat we voor iedereen een metgezel kunnen zijn in de zoektocht naar zichzelf door samen na te denken over levensvragen als “Wie ben ik?” en “Waar wil ik naartoe?”.

Wij geloven

 • dat iedereen kan ontwikkelen en groeien (GROEI)
 • In levenslang leren (COMPETENTIE)
 • In zorgzaam omgaan met onze omgeving en met onze mensen (DUURZAAMHEID)
 • Dat we elkaar enthousiast kunnen inspireren (INSPIRATIE)
 • In de dialoog om vragen en antwoorden over betekenis van ons leven te vinden (PERSPECTIEF)

En daarom zeggen we

 • Werk dagelijks aan je eigen persoon (VEERKRACHT)
 • Waardeer tradities, regels en afspraken (DUURZAAMHEID)
 • Draag zorg voor jezelf en zet van daaruit de ander op de eerste plaats (OPENHEID)
 • Luister aandachtig en oprecht naar wat anderen je te zeggen hebben (PERSPECTIEF)
 • Zoek naar hoe de wereld echt in elkaar zit (DE WERELD)
 • Ontwikkel een kritische geest (INSPIRATIE)

Kortom

Word de beste versie van jezelf (GROEI)

Download onze visietekst