Directie


Wij zorgen samen en staan borg voor het inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs van elke leerling.

prefect - beleidsondersteuner


beleidsondersteuner


Leerlingbegeleiding

Op elke campus zijn er coördinatoren leerlingenbegeleiding.

Voor elke campus is er een eerste aanspreekpunt: zij zullen uw vraag zelf opnemen, of doorgeven aan de juiste persoon. Daarnaast zijn er op elke campus leerlingenbegeleiders die de socio-emotionele zorg, de leerzorg en gedrag opnemen.