Studieaanbod 3de graad – OLVE biedt een breed studieaanbod aan met zowel studierichtingen in de doorstroom -, dubbele- en arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Wat is de modernisering van het secundair onderwijs?

Het studieaanbod wordt gebundeld in één schema of matrix met een indeling in 8 studiedomeinen, onderwijsvormen (aso, tso, bso, kso, buso) en finaliteiten. Dat laatste betekent dat studierichtingen voortaan duidelijk aangeven waarop een leerling wordt voorbereid: doorstromen naar het hoger onderwijs (aso, tso, kso), doorstromen naar de arbeidsmarkt (bso, buso OV3) of beide (tso, kso). Dat maakt een goede oriëntering en betere studiekeuze mogelijk.

Modernisering - Doorstroom - Wat betekent het?

Finaliteit doorstroom: studierichtingen die leerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs, in een academische of professionele bacheloropleiding. Binnen de doorstroomrichtingen zijn er domeinoverschrijdende en domeingebonden richtingen. Leerlingen in een domeingebonden studierichting kiezen in het hoger onderwijs voor een studierichting die verder bouwt op het gekozen interessegebied.

Modernisering - Dubbele finaliteit- Wat betekent het?

Dubbele finaliteit (doorstroom/arbeidsmarktgericht): deze studierichtingen worden ondergebracht in interessedomeinen. Leerlingen maken na het secundair onderwijs een keuze. Ofwel studeren ze verder in het hoger onderwijs (in principe kiezen ze een professionele bacheloropleiding gelinkt aan het interessegebied), ofwel kunnen ze gaan werken.

Modernisering - Arbeidsmarkt- Wat betekent het?

Arbeidsmarktgerichte finaliteit: studierichtingen die de leerling na het secundair onderwijs toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Ook deze studierichtingen worden ondergebracht in interessedomeinen. De leerlingen kunnen een graduaatsopleiding starten. Een leerling
die afstudeert in een arbeidsgerichte studierichtingen kan niet rechtstreeks naar een bacheloropleiding.

Derde graad

Vijfde jaar

De derde graad omvat het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs. In het schooljaar 2023-2024 gaat de modernisering in deze derde graad van start en is er een vernieuwd studieaanbod voor het vijfde jaar. Opgelet, de modernisering zal zich pas verderzetten vanaf schooljaar 2024-2025 in het zesde jaar.

Derde graad

Nieuw traject 5de jaar

De derde graad omvat het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs. In het schooljaar 2023-2024 gaat de modernisering in deze derde graad van start en is er een vernieuwd studieaanbod voor het vijfde jaar. Opgelet, de modernisering zal zich pas verderzetten vanaf schooljaar 2024-2025 in het zesde jaar.

DomeinEconomie en organisatie

Doorstroom

Economische WetenschappenBedrijfswetenschappen

Dubbele finaliteit

Bedrijf en Organisatie

Arbeidsmarkt

Organisatie en Logistiek

DomeinMaatschappij en welzijn

Doorstroom

Humane Wetenschappen

Arbeidsmarkt

Haar -en Schoonheidsverzorging

DomeinTaal en cultuur

Doorstroom

Grieks-LatijnLatijnModerne Talen

Dubbele finaliteit

Taal en Communicatie

DomeinStem

Doorstroom

Natuurwetenschappen