Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen


KOBA verenigt en ondersteunt 9 schoolbesturen in bisdom Antwerpen met financieel, bouwkundig en administratief advies zodat onze scholen zich kunnen focussen op hun kerntaak: het geven van kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs in een omgeving waarin jongeren alle kansen krijgen om zich te ontplooien. In team staan we sterker dan alleen!

  • Het schoolbestuur is een vereniging (vzw) met rechten en plichten zoals de Belgisch wetgeving dat voorschrijft. De spelregels van de vereniging zijn gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm).
  • De vereniging bestaat uit leden die samenkomen in de Algemene Vergadering.
  • Deze algemene vergadering duidt bestuurders aan die de dagelijkse leiding van de vereniging op zich nemen. Alle bestuurders samen vormen een college, het Bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur) genoemd. Het Bestuursorgaan bestaat uit de bestuurder-voorzitter, de bestuurder - secretaris, bestuurders en een afgevaardigd - bestuurder. Het schoolbestuur voor OLVE is vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen ZuidkANT (afgekort: KOBA Zuidkant vzw). Het bestuursorgaan bestaat uit 11 bestuurders waaronder
    • Dhr. Peter Nys, afgevaardigd bestuurder
  • Het schoolbestuur werkt vanuit een visie en missie voor al haar scholen. Zij staat daarvoor garant. Zij werft personeel (directeurs, leerkrachten, opvoeders en administratieve medewerkers) aan om deze visie en missie in praktijk te brengen.
  • Het schoolbestuur heeft naast 11 basisscholen (https://www.kobavzw.be/scholen.php) ook drie secundaire scholen: O.L.V van Lourdescollege (Edegem - Mortsel), Sint- Jozefsinstuut (Borsbeek) en Sint Rita Campus Technologie (Kontich). Deze werken nauw samen als zusterscholen.
  • Het schoolbestuur vormt samen met het schoolbestuur van het Sint-Gabriëlcollege te Boechout en het schoolbestuur van Sint-Rita Campus Technologie een scholengemeenschap van secundaire scholen.
«Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs»

Onze school OLVE behoort tot de scholengemeenschap KORBEM, die de katholieke secundaire scholen van Boechout-Borsbeek-Edegem en Mortsel groepeert.

Sint-Jozefsinstituut

Sint-Jozefsinstituut - Borsbeek
website: www.sji-borsbeek.be
email: info@sji-borsbeek.be

Sint-Gabriëlcollege

Sint-Gabriël - Boechout
website: www.st-gabriel.be
email: directie@st-gabriel.be