Schoolreglement | Lesuren | Kledij

Je bent welkom in onze school. Een school die je kansen geeft om uit te groeien tot de beste versie van jezelf. Wij verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid opneemt in en voor een samenleving waar solidariteit, hoop, openheid, eerlijkheid en respect voorop staan. Jongeren met een verscheidenheid aan talenten trekken hier samen op. Wij durven daarbij rekenen op je plichtsbesef en sportiviteit: afspraken en regels scheppen voor ieder de nodige leefruimte. Alle afspraken en regels vind je in het schoolreglement 2023-2024.

Download hier het schoolreglement 2023-2024

Planningsagenda

Op onze school werken we met een digitale schoolagenda op Smartschool. We gebruiken ook een “papieren” planningsagenda. Het is verplicht om deze planningsagenda alle dagen mee naar school te brengen. Naast een instrument om het huiswerk te plannen, is deze agenda immers ook een communicatiemiddel tussen ouders, leerkrachten en directie.


Smartschool

Wij gaan er van uit dat elke leerling én elke ouder zich inlogt op Smartschool. Alle communicatie van de school naar de ouders verloopt via Smartschool. Indien u zich niet aanmeldt, zal u erg belangrijke informatie missen.

Houding

Wij verwachten dat onze leerlingen zich op school, tijdens buitenschoolse activiteiten en op weg van en naar school verantwoordelijk gedragen conform het schoolreglement.


Kledij

Er is geen uniform maar een passende kledij is een vorm van waardering en respect ten opzichte van zichzelf, de school, de leerkrachten en het gehele werkmilieu. Schoolkledij is dan ook verzorgd en onder geen enkel beding uitdagend of aanstootgevend, ook niet tijdens schoolreizen, studie-uitstappen en stages.

Schooluren

  • Aanwezig op school: 08.25 (belsignaal)
  • 1ste lesuur: 08.30 - 09.20
  • 2de lesuur: 09.20 - 10.10
  • 3de lesuur: 10.25 - 11.15
  • 4de lesuur: 11.15 - 12.05

Middagpauze (op woensdagnamiddag is het 5de lesuur aansluitend op het 4de lesuur)

  • Aanwezig op school: 13.05 (belsignaal)
  • 5de lesuur: 13.10 - 14.00
  • 6de lesuur: 14.00 - 14.50
  • 7de lesuur: 15.05 - 15.55 (einde lessen)
  • 8ste lesuur: 15.55 - 16.45 (optioneel 8ste uur)

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, …

«LEEFREGELS, AFSPRAKEN, ORDE EN TUCHT»

Een school is een plaats waar veel mensen met elkaar samenwerken. Op OLVE willen we graag een positief leefklimaat waar iedereen zich goed en veilig voelt, met wederzijds respect en waardering. Samenleven is geven en nemen. Ook op school is iedereen mee verantwoordelijk om dit samenleven mogelijk te maken. Gouden regel: je volgt, in alle omstandigheden, de instructies van het schoolpersoneel op.