Onderwijsteam

Een onderwijsteam bestaat uit leerkrachten en leerlingbegeleiders. De teams zijn verantwoordelijk voor:

  • De strategieën die bepalen hoe de leerlingen het best de leerdoelen behalen
  • De organisatie van de activiteiten die de verbondenheid tussen leerlingen onderling, tussen de leerlingen en de leerkrachten stimuleren
  • De organisatie van de studieloopbaanbegeleiding

Onderwijsteam 1ste graad

Leerlingbegeleider
Dhr. Van den Langenbergh

Contact
lucvandenlangenbergh@www.olve.be

Onderwijsteam 2de graad Business

Leerlingbegeleider
Dhr. Ryckmans

Contact
dirkryckmans@www.olve.be

Onderwijsteam 3de graad Business

Leerlingbegeleider
Mevr. Michielsens

Contact
annmichielsens@www.olve.be

Onderwijsteam Haarzorg

Leerlingbegeleider
Mevr. Hauquier

Contact
annemiehauquier@www.olve.be

  • Onderwijsteam 1ste graad: Dhr. Van den Langenbergh
  • Onderwijsteam 2de graad Business: Dhr. Ryckmans
  • Onderwijsteam 3de graad Business: Mevr. Michielsens
  • Onderwijsteam Haarzorg: Mevr. Hauquier

Participatie

Leerlingenraden, schoolraad, pedagogische raad,… een heleboel mensen vertegenwoordigen verschillende belangen. Je goed voelen op school en iets bereiken als mens binnen een groep, met respect voor ieders eigenheid en de ‘spelregels’ respecterend, dat is de voornaamste bekommernis van elk van deze participatieraden.

«Leerlingenraad - Een mix van talenten vind je in elke school»

De leerlingenraad wordt gevormd door klaskapiteins. De klaskapiteins zijn een aanspreekpunt, ze worden bijgestaan door een aantal begeleidende leerkrachten.

Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze leerlingen te verhogen, organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenraad. Hier worden nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen. Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie maakt het samenleven en -werken op onze school iedere dag de moeite waard.

Contact: leerlingenraad@www.olve.be

Via de schoolraad, pedagogische raad en ouderraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse schoolleven. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de opvoeding van de leerlingen.

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Daarnaast zetelen in de schoolraad ook vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

Pedagogische raad

De pedagogische raad bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van het onderwijzend en ondersteunend personeel.

Ouderraad

Vertegenwoordigers van de ouders vormen samen de ouderraad.

Via de schoolraad, pedagogische raad en ouderraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse schoolleven, waarvan de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de opvoeding van de leerlingen.

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Daarnaast zetelen in de schoolraad ook vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

Pedagogische raad

De pedagogische raad bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van het onderwijzend en ondersteunend personeel.

Ouderraad

Vertegenwoordigers van de ouders vormen samen de ouderraad.