2B Economie & Organisatie | Maatschappij & Welzijn

1ste graad – 2de jaar | In de 1ste graad gaat een groot deel van de 32 lesuren naar de basisvorming. De meeste vakken van het 1ste jaar komen ook aan bod in het 2de jaar. In het 2de jaar kies je nog geen studierichting maar een basisoptie. Via de vakken van de basisoptie maak je kennis met een studiedomein.

1ste Graad | B-stroom

+ keuze: Economie & Organisatie

+ keuze: Maatschappij & Welzijn

Onze lessentabel

2B - Keuze Economie & Organisatie + Maatschappij & Welzijn

Heb je 1B achter de rug en wil je je op een praktische manier verder voorbereiden op het uitoefenen van een beroep? In 2B bieden we twee basisopties aan die door alle leerlingen gevolgd worden: In de basisoptie Economie en organisatie leer je keuzes maken als consument waarbij duurzaamheid, ecologie en solidariteit een belangrijke rol spelen. Je bestudeert hoe een onderneming werkt in een wereld die steeds sneller evolueert en digitaliseert. Daarbij ontwikkel je heel wat digitale, sociale en communicatieve vaardigheden.

In de basisoptie Maatschappij en welzijn vertrekken we van verschillende interessegebieden. Je leert daarbij zorg te dragen voor het innerlijke en uiterlijke van de mens, en voor onze woon- en leefomgeving. Daarbij spelen omgangsvormen, hygiëne en etiquette een belangrijke rol.

Naast een brede algemene vorming en beide basisopties zetten we in het 2de jaar B ook in op:
  • een extra lesuur differentiatie voor wiskunde en talen
  • een extra lesuur mens en samenleving
  • verschillende projecten en extra activiteiten doorheen het schooljaar

Bekijk ook zeker de andere keuzemogelijkheden voor de eerste graad | 2de jaar

2A - 25 uur - Basisvorming

Basisoptie - Economie en organisatieBasisoptie - Klassieke talenBasisoptie Moderne talen en wetenschappen

2B - 20 uur - Basisvorming

Basisopties Economie en organisatie | Maatschappij en welzijn