1B - Natuur

1ste graad – 1ste jaar | De lagere school ligt nu achter je. Tijd om iets nieuws te ontdekken. Misschien weet je nog niet echt wat je later wil worden. Geen probleem, de eerste graad helpt je graag op weg. Je krijgt alle ruimte om te groeien, om te verkennen waar je talent ligt en wat je echt graag doet.

1ste Graad | B-stroom

Keuze Natuur

Onze lessentabel

1B - Natuur

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben verworven, en dus het getuigschriftbasisonderwijs niet hebben behaald. We nemen in 1B dan ook de tijd en de ruimte om de belangrijkste onderwerpen te herhalen. Nieuwe leerstof wordt in een rustiger tempo gezien. We maken daarnaast ook nog ruimte voor voldoende ondersteuning voor al onze leerlingen. Kan je je in deze aanpak vinden? Heb je bovendien nog interesse in alles wat met fauna en flora te maken heeft, zit je in het1ste jaar Natuur helemaal op je plek.

Naast een brede algemene vorming – welke voor alle leerlingen in 1B dezelfde is – zetten we in het 1ste jaar Natuur ook in op:
  • het klasuur, met aandacht voor welzijn én leren leren
  • een extra lesuur differentiatie voor wiskunde en talen
  • een extra lesuur artistieke vorming• een boeiend pakket van 2 lesuren natuur, waar we ons ook buigen over de invloed van de mens op de natuur
  • verschillende projecten en extra activiteiten doorheen het schooljaar

Wat ga je kiezen? Neem ook eens een kijkje bij de andere keuzemogelijkheden die we aanbieden!

1A - Latijn1A - Stem1A - Taal en beweging1B - Natuur1B - Geschiedenis

Bekijk ook zeker de andere keuzemogelijkheden voor de eerste graad | 1ste jaar

1A - 27 uur - Basisvorming

Keuze - LatijnKeuze - Taal en bewegingKeuze - Stem

1B - 27 uur - Basisvorming

Keuze - Major en minor