Bedrijfswetenschappen

2de graad | Ben je geïnteresseerd in een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie? In de richting ‘Bedrijfswetenschappen’ verwerf je inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Deze richting is ideaal als je interesse uitgaat naar de theoretische basis van de economie, waarbij je tegelijk toch wat meer toepassingsgericht wil werken.

Domein - Economie en Organisatie

Finaliteit - Doorstroom

Lessentabel

*Niettegenstaande er van deze vakken evenveel lesurengegeven per week worden gegeven dan de andere doorstroomrichtingen, bevat het leerplan voor de richting BW enkel de algemene vorming.

4de jaar: Duiding wiskunde: Doorstroomleerplan + verdieping (+/- 10 lesuren extra)
Het doorstroomleerplan Wiskunde is een substantieel sterk leerplan voor een doorstromingsprofiel. De leerling zal een hoge cognitie moeten aankunnen, hoog abstract moeten kunnen denken en een grote zelfstandigheid moeten kunnen verwerven.

Bedrijfswetenschappen

Inhoud

  • Inzicht verwerven in de economie als systeem: keuzegedrag van producent en consument, marktwerking, de rol van de overheid, internationale handel en economische integratie.
  • Inzicht verwerven in de werking van ondernemingen en organisaties, boekhouding en aspecten van vennootschapsrecht.
  • Vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste economische concepten leren kennen en hun onderlinge verbanden.
  • Verdiepte kennis van het vak wiskunde.

Voor wie

  • Leerlingen die theorie verkiezen boven praktijk.
  • Leerlingen die belang hechten aan een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
  • Leerlingen die meteen na het secundair onderwijs willen verder studeren.
  • Abstract
  • Zelfstandig
  • Meer complexe uitgangspunten

Maatschappij & Welzijn

Taal & Cultuur