Economische Wetenschappen

2de graad | Wil je een sterk theoretische richting met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie en wiskunde? Deze richting is op maat van leerlingen die een duidelijke interesse tonen voor economie en de bedrijfswereld, en die die wereld eerder vanuit een theoretisch kader benaderen dan met het oog op de praktische toepassingen.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Lessentabel

Het nieuwe leerplan voor wiskunde in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit zorgt voor een organisatorische verandering vanaf het schooljaar 2023-2024. In de richting Economische wetenschappen bieden we onze leerlingen de keuze: de variant met de basislaag A met 4 uur wiskunde, en de variant met bijkomende B-laag met 5 uur.

Duiding wiskunde: Doorstroomleerplan + specifiek gedeelte.
Het doorstroomleerplan Wiskunde is een substantieel sterk leerplan voor een doorstromingsprofiel. De leerling zal een hoge cognitie moeten aankunnen, hoog abstract moeten kunnen denken en een grote zelfstandigheid moeten kunnen verwerven. Het specifieke gedeelte omvat extra leerstof omtrent complexe getallen, goniometrie, …

Economische wetenschappen

Inhoud

 • Inzicht verwerven in complexe leerinhouden, vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch kunnen redeneren.
 • In een beperkt tijdsbestek ga je complexere leerinhouden verwerven
 • Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.
 • Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Voor wie

 • Leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.
 • Leerlingen die belangstelling hebben voor de economische actualiteit.
 • Leerlingen die geboeid zijn door economische modellen en mechanismen en deze willen doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen.
 • Leerlingen die bereid zijn om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten

Maatschappij & Welzijn

Taal & Cultuur