Latijn

2de graad | Ben je gefascineerd door de klassieke oudheid, wil je alles weten over de Romeinen en hoe hun wereldrijk de hele bekende wereld omvatte, vind je het boeiend om je te verdiepen in een taal die vele eeuwen de omgangstaal was in Europa en die aan de basis ligt van vele moderne talen, leer je graag bij en beschik je over een gezond doorzettingsvermogen, dan is Latijn iets voor jou.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Lessentabel

Duiding wiskunde: Doorstroomleerplan + specifiek gedeelte
Het doorstroomleerplan Wiskunde is een substantieel sterk leerplan voor een doorstromingsprofiel. De leerling zal een hoge cognitie moeten aankunnen, hoog abstract moeten kunnen denken en een grote zelfstandigheid moeten kunnen verwerven. Het specifieke gedeelte omvat extra leerstof omtrent complexe getallen, goniometrie, …

Latijn

Inhoud

  • Je krijgt een opleiding met een stevig pakket klassieke en moderne talen, wiskunde en wetenschappen.
  • De studie van het Latijn biedt je inzicht in de manier waarop taal functioneert. Daardoor helpt Latijn je ook bij de studie van moderne talen.
  • Via het Latijn maak je kennis met de bakermat van onze cultuur. Je leest parels uit de wereldliteratuur en leert hoe de antieke oudheid tot op vandaag een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op onze eigen wereld.

Voor wie

  • Leerlingen die een positieve ingesteldheid hebben tegenover studeren en bereid zijn voldoende studietijd in hun planning in te bouwen.
  • leerlingen die in de eerste graad zeer goede resultaten behaald hebben en die bewijzen dat ze een grondige basiskennis verworven hebben.
  • Leerlingen die over een goed geheugen beschikken en dit ook willen trainen.
  • Leerlingen die het boeiend vinden om zich verder te verdiepen in de studie van het Latijn en de cultuur van de klassieke oudheid.
  • Abstract
  • Zelfstandig
  • Meer complexe uitgangspunten

Maatschappij & Welzijn

Taal & Cultuur