Moderne Talen

2de graad | Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen ze vanaf het 3de jaar Duits als een extra vreemde taal.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Lessentabel

Duiding wiskunde: Doorstroomleerplan + verdieping (+/- 10 lesuren extra)
Het doorstroomleerplan Wiskunde is een substantieel sterk leerplan voor een doorstromingsprofiel. De leerling zal een hoge cognitie moeten aankunnen, hoog abstract moeten kunnen denken en een grote zelfstandigheid moeten kunnen verwerven.

MEAV = Maatschappelijk, Economisch en Artistieke Vorming

Moderne talen

Inhoud

 • De klemtoon ligt op het vak Nederlands, Engels en Frans.
 • Om je taalhonger nog meer te voeden, krijg je al vanaf het 3de jaar Duits als extra vreemde taal.
 • Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden is in de opleiding een belangrijk gegeven.
 • Naast het verder uitbreiden van woordenschatkennis en het bestuderen van de grammaticale structuur (noodzakelijk voor een correct taalgebruik), ligt de nadruk vooral op het DOEN, op de communicatie, op het verwerven en verder inoefenen van de 4 vaardigheden: lezen en luisteren (eerder passieve kennis), spreken en schrijven (eerder actief gebruik van de taal).

Voor wie

 • Leerlingen die verbaal-linguïstisch sterk zijn en een sterk taalgevoel hebben.
 • Leerlingen die taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan.
 • Leerlingen die zich vlot en gepast uitdrukken in verschillende moderne talen en nieuwsgierig zijn naar andere culturen.
 • leerlingen die graag ontdekken hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving.
 • Leerlingen die geboeid zijn door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten

Maatschappij & Welzijn

Taal & Cultuur