Natuurwetenschappen

2de graad | Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Lessentabel

Duiding wiskunde: Doorstroomleerplan + specifiek gedeelte
Het doorstroomleerplan Wiskunde is een substantieel sterk leerplan voor een doorstromingsprofiel. De leerling zal een hoge cognitie moeten aankunnen, hoog abstract moeten kunnen denken en een grote zelfstandigheid moeten kunnen verwerven. Het specifieke gedeelte omvat extra leerstof omtrent complexe getallen, goniometrie, …

Natuurwetenschappen

Inhoud

  • Verdieping in de wetenschapsvakken: anorganische en organische processen uit onze dagelijkste realiteit hebben op het einde van de rit geen geheimen meer voor jou.
  • Je krijgt een diepgaande theoretische basis tijdens de lessen fysica, biologie en chemie, waarbij natuurlijk ook ruimte is voor practica en eigen onderzoek, als voorbereiding op de onderzoekcompetentie die je in de derde graad verder ontwikkelt.
  • Je krijgt een vorming in de nauwkeurige analyse, beoordeling, verwerking en presentatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en traint daarbij je wetenschappelijke denken.

Voor wie

  • Je bent leergierig, gefascineerd door wetenschappen en hebt een sterk abstractievermogen en wiskundig inzicht.
  • Je legt vlot verbanden tussen verschillende leerstofonderdelen en hebt aanleg voor probleemoplossend denken en logisch redeneren.
  • Je werkt nauwkeurig en planmatig en bent daarnaast ook graag praktisch bezig met wetenschappen.
  • Je bent geboeid door de nieuwste wetenschappelijke inzichten en bent ook begaan met de mens, het milieu en het klimaat.
  • Concreet & abstract
  • Zelfstandig en begeleid
  • Meer complexe uitgangspunten

Maatschappij & Welzijn

Taal & Cultuur