Economische Wetenschappen

2de graad – 3de jaar | Wil je een sterk theoretische richting met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie en wiskunde? Deze richting is op maat van leerlingen die een duidelijke interesse tonen voor economie en de bedrijfswereld, en die die wereld eerder vanuit een theoretisch kader benaderen dan met het oog op de praktische toepassingen.

Domein - Economie en Organisatie

Doorstroom

Onze lessentabel

Het vierde leerjaar secundair heeft nog les volgens het oude traject gedurende het schooljaar 2021-2022.

MEAV = Maatschappelijk, Economisch en Artsistieke Vorming

Economische wetenschappen

Inhoud

 • Inzicht verwerven in complexe leerinhouden, vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch kunnen redeneren.
 • In een beperkt tijdsbestek ga je complexere leerinhouden verwerven
 • Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.
 • Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Voor wie

 • Leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.
 • Leerlingen die belangstelling hebben voor de economische actualiteit.
 • Leerlingen die geboeid zijn door economische modellen en mechanismen en deze willen doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen.
 • Leerlingen die bereid zijn om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten