Derde graad

Vijfde en zesde jaar

Voorlopig wordt de derde graad (5de en 6de jaar secundair onderwijs) nog ingedeeld in drie onderwijsvormen: ASO, TSO, BSO. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt het vijfde jaar hervormd en wordt het studieaanbod aangepast binnen de nieuwe matrix voor het secundair onderwijs.