Derde graad

Vijfde en zesde jaar

In schooljaar 2023-2024 gaat de modernisering in de derde graad van start en is er een vernieuwd studieaanbod voor het vijfde jaar, in schooljaar 2024-2025 volgt het zesde jaar. Het studieaanbod zoals hieronder weergegeven is voorlopig nog het huidige studieaanbod in schooljaar 2022-2023.