3de graad | Moderne talen

3de graad | Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin
 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Moderne talen

Inhoud

 • De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • Ze leren een vierde moderne vreemde taal Spaans.
 • De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

Voor wie

 • Leerlingen die een analytische geest hebben en abstract kunnen denken en redeneren.
 • leerlingen die geboeid zijn door vreemde talen.
 • Leerlingen die taalsterk en communicatief zijn.
 • Leerlingen die interesse hebben voor cultuur en literatuur.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten