3de graad | Humane wetenschappen

3de graad | Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
(B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.

3de graad | Humane wetenschappen

Inhoud

  • Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
  • Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

Voor wie

  • Leerlingen die geboeid zijn door de actualiteit en de wereld om hun heen.
  • Leerlingen die andere culturen zonder vooroordelen willen bestuderen.
  • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
  • Je beschikt over voldoende taalvaardigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid om je onderzoeksresultaten op papier te zetten.
  • Abstract
  • Zelfstandig
  • Meer complexe uitgangspunten