3de graad | Latijn - Wiskunde

3de graad | Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. 

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Latijn - Wiskunde

Inhoud

 • De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid enlatere periodes.
 • Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundigevaardigheden.

Voor wie

 • Leerlingen die sterk theoretisch ingesteld zijn, met een uitgesproken belangstelling voor het opstellen van structuren, het zoeken naar oplossingen voor problemen zowel in de wiskunde als in de taal.
 • Leerlingen die een evenwichtige vorming verlangen door de exact-wetenschappelijke en de verbaal-literaire component.
 • Leerlingen die ervan houden de oude Latijnse schrijvers in de oorspronkelijke taal te lezen en daardoor op een bijzondere wijze in contact te komen met de Romeinse cultuur die de onze in ruime mate heeft bepaald.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten