3de graad | Bedrijfswetenschappen

3de graad | Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Het is een studierichting waarin een theoretische vorming gecombineerd wordt met een stevige basis bedrijfsrealiteit. De leerling krijgt een uitgebreid pakket wiskunde i.f.v. economie.

Domein - Economie en Organisatie

Finaliteit - Doorstroom

Onze lessentabel

  • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
  • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Bedrijfswetenschappen

Inhoud

  • Je leert logisch en kritisch denken om de economie als systeem te begrijpen en de onderlinge verbanden tussen de economische actoren (ondernemingen, gezinnen, overheid, financiële instellingen en het buitenland) te analyseren. Hierbij leer je om aan de hand van wiskundige concepten micro- en macro-economische problemen op te lossen. Daarnaast krijg je een goed zicht op de processen die een onderneming vormgeven en die haar succesvol maken: duurzame bedrijfsplanning, financiering en kostprijsberekening, boekhouding en analyse van de jaarrekening, regels van sociaal en fiscaal recht, personeelsbeleid en logistiek.
  • Naast het (bedrijfs)economische gedeelte geniet je een grondige opleiding wiskunde.
  • Je leert je verder schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans. Op die manier ben je goed gewapend om in de geglobaliseerde commerciële context vandaag te functioneren.
  • Ten slotte worden ook je ICT-vaardigheden in deze studierichting verder aangescherpt in functie van de vaardigheden die je nodig hebt in de verschillende vakken en de vervolgopleidingen.

Voor wie

  • De studierichting Bedrijfswetenschappen is gericht op ondernemende leerlingen met een breed interessegebied en een analytische geest. Een sterke voeling met ICT en cijfers is zeker een meerwaarde. Het grote aantal lesuren voor de richtingsvakken laat ons toe om de leerstof op een haalbaar tempo grondig te bestuderen.
  • Abstract
  • Zelfstandig
  • Meer complexe uitgangspunten