3de graad | Economie - Moderne Talen

3de graad | Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. De leerling krijgt een uitgebreid pakket wiskunde i.f.v. economie.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3degraad | Economie - Moderne Talen

Inhoud

 • Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.
 • Ze leren logisch enkritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.
 • Bovendiengebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.
 • Daarnaast verdiepen ze huncommunicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • De studierichting daagt hen ook uit ophet vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voor wie

 • Leerlingen die belangstelling hebben voor het economische functioneren van onze samenleving.
 • Leerlingen die geïnteresseerd zijn in praktische toepassingen van economische kennis maar die ook overweg kunnen met theoretische leerstof.
 • Leerlingen die hun kennis van vreemde talen willen verruimen en hun communicatieve vaardigheden vergroten.
 • Leerlingen die graag literaire en taalbeschouwelijke aspecten van een taal bestuderen.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten