3de graad | Grieks - Wiskunde

3de graad | Grieks-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin
 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Grieks - Wiskunde

Inhoud

 • De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voor wie

 • Leerlingen die een logische geest hebben en houden van abstract en analytisch denken.
 • Leerlingen die interesse hebben voor de klassieke oudheid en die meer willen weten over de antieke cultuur.
 • Leerlingen die hun kennis van Grieks zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) wil vergroten.
 • Leerlingen die een sterk wiskundig inzicht hebben.
 • Leerlingen die nauwkeurig en doortastend te werk kunnen gaan.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten