3de graad | Grieks - Wiskunde

3de graad | Grieks-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Grieks - Wiskunde

Inhoud

 • De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voor wie

 • Leerlingen die een logische geest hebben en houden van abstract en analytisch denken.
 • Leerlingen die interesse hebben voor de klassieke oudheid en die meer willen weten over de antieke cultuur.
 • Leerlingen die hun kennis van Grieks zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) wil vergroten.
 • Leerlingen die een sterk wiskundig inzicht hebben.
 • Leerlingen die nauwkeurig en doortastend te werk kunnen gaan.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten