3de graad | Bedrijfsorganisatie

3de graad | Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.

Domein - Economie en Organisatie

Finaliteit - Dubbele (Finaliteit)

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin
  • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.

3de graad | Bedrijfsorganisatie

Inhoud

  • Inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen.
  • Daarnaast is deze studierichting gericht op hetontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.
  • Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, socialewetgeving en loonberekeningen.

Voor wie

  • Een studierichting waarin je vlot, sociaal, talig en commercieel ingesteld moet zijn.
  • Je wordt – in een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk – ingewijd en vertrouwd gemaakt met de technieken van de actuele bedrijfspraktijk.
  • Concreet & abstract
  • Zelfstandig en begeleid
  • Minder complexe uitgangspunten