3de graad | Wetenschappen - Wiskunde (6/8)

3de graad | In de richting wetenschappen-wiskunde ben je geboeid door wetenschappen en heb je voldoende voorkennis vanuit het 4e jaar voor zowel wetenschappen als voor wiskunde. Je bent graag bezig met wiskunde en je bent sterk in inzichtelijk en analytisch werken.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Wetenschappen - Wiskunde (6/8)

Inhoud

 • Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde.
 • De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Voor wie

 • Leerlingen die een grote interesse hebben in natuurverschijnselen en het verklaren ervan. Er wordt echter meer van je verwacht. Drang naar inzicht, zin voor nauwkeurigheid en analyse, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, planmatig werken, zijn belangrijke vereisten voor leerlingen die kiezen voor een richting wetenschappen.
 • Leerlingen met een studiehouding die gericht is op het begrijpend studeren van de leerstof. Leerlingen die graag feitenkennis studeren, wetenschappen studeren vereist een behoorlijke geheugencapaciteit.
 • Leerlingen die de nodige tijd besteden aan hun studies. Alleen door elke les te studeren, oefeningen voor te bereiden, taken en verslagen tijdig te maken, je nota’s ordelijk en verzorgd bij te houden maak je een behoorlijke kans om succesvol in de richting wetenschappen te slagen.
 • Concreet & abstract
 • Zelfstandig en begeleid
 • Meer complexe uitgangspunten