3de graad | Economie - Wiskunde

3de graad | Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Binnen deze studierichting krijgt de leerling een gevorderd pakket wiskunde.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
(B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.

3degraad | Economie - Wiskunde

Inhoud

  •  Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen.
  • Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.
  • Daarnaast leren de leerlingenabstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Voor wie

  • Leerlingen die cijfervaardig, kritisch en taalvaardig zijn.
  • leerlingen die goed abstract kunnen denken en wiskundig kunnen redeneren.
  • Leerlingen die een uitdaging zien in complexe problemen.
  • Leerlingen die interesse hebben in actualiteit en willen begrijpen hoe onze economie werkt.
  • Abstract
  • Zelfstandig
  • Meer complexe uitgangspunten