3de graad | Latijn - Moderne Talen

3de graad | Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.

Domein - Taal en Cultuur

Doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Latijn - Moderne Talen

Inhoud

 • De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voor wie

 • Leerlingen die goede resultaten behaalden voor Latijn in de tweede graad.
 • Leerlingen die een duidelijke interesse hebben voor de Romeinse cultuur en literatuur.
 • Leerlingen die graag Latijnse teksten lezen.
 • Leerlingen die interesse hebben voor taal.
 • Leerlingen die bereid zijn om in andere talen te communiceren.
 • Leerlingen die taal willen bestuderen op een abstract niveau.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten