3de graad | Latijn - Moderne Talen

3de graad | Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Latijn - Moderne Talen

Inhoud

 • De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Voor wie

 • Leerlingen die goede resultaten behaalden voor Latijn in de tweede graad.
 • Leerlingen die een duidelijke interesse hebben voor de Romeinse cultuur en literatuur.
 • Leerlingen die graag Latijnse teksten lezen.
 • Leerlingen die interesse hebben voor taal.
 • Leerlingen die bereid zijn om in andere talen te communiceren.
 • Leerlingen die taal willen bestuderen op een abstract niveau.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten