3de graad | Moderne talen - Wetenschappen

3de graad | Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. 

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Moderne talen - Wetenschappen

Inhoud

 • De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.
 • De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Voor wie

 • Leerlingen die hun belangstelling voor de werkelijkheid van de levende en/of niet-levende materie via de biologie, de chemie en de fysica, wil koppelen aan een grote belangstelling voor taal en de communicatiemogelijkheden die ze met zich meebrengt.
 • Leerlingen die over voldoende abstractievermogen en nauwkeurigheid beschikken, nodig voor de studie van wiskunde en wetenschappen.
 • Leerlingen die de nodige motivatie hebben om op een toch wel zeer specifieke manier met taal en taalstudie om te gaan en niet ook geen schrik hebben om kennis te maken met literatuur in het algemeen en wetenschappelijke literatuur in het bijzonder.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten