3de graad | Logistiek

3de graad | Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen.

Domein - Economie en Organisatie

Finaliteit - Arbeidsmarkt

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin
  • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.

3de graad | Logistiek

Inhoud

  • De leerling ontwikkelt competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen, hiertoe leren de leerlingen een gemotoriseerd intern transportmiddel besturen.
  • De leerlingen verwerven digitale competenties die kaderen in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Voor wie

  • Je bent praktisch en organisatorisch aangelegd.
  • Je hebt interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.
  • Je hebt interesse voor het beroep van Logistiek medewerker.
  • Concreet
  • Begeleid
  • Minder complexe uitgangspunten