3de graad | Latijn - Wetenschappen

3de graad | Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Latijn - Wetenschappen

Inhoud

 • De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.
 • De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Voor wie

 • Leerlingen die goede resultaten behaalden voor Latijn in de tweede graad.
 • Leerlingen die een duidelijke interesse hebben voor de Romeinse cultuur en literatuur.
 • Leerlingen die graag Latijnse teksten lezen.
 • Leerlingen die een een brede interesse hebben voor wetenschappen in het algemeen.
 • Leerlingen die logisch en probleemoplossend willen denken.
 • Leerlingen die voldoende doorzettingsvermogen hebben om denkprocessen in een strak theoretisch kader te kunnen plaatsen.
 • Leerlingen die over voldoende sociale vaardigheden beschikken om in groep samen te werken. Dit is noodzakelijk om de leerlingenproeven goed te kunnen uitvoeren en verslagen te schrijven.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten