3de graad | Latijn - Wetenschappen

3de graad | Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.

Domeinoverschrijdende doorstroom

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin
 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten we in het vijfde jaar met de modernisering.
 • (B+) bijkomende leerplandoelen moeten behaald worden.
 • (B+S) specifieke minimumdoelen in combinatie met de basisvorming moeten behaald worden

3de graad | Latijn - Wetenschappen

Inhoud

 • De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.
 • De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Voor wie

 • Leerlingen die goede resultaten behaalden voor Latijn in de tweede graad.
 • Leerlingen die een duidelijke interesse hebben voor de Romeinse cultuur en literatuur.
 • Leerlingen die graag Latijnse teksten lezen.
 • Leerlingen die een een brede interesse hebben voor wetenschappen in het algemeen.
 • Leerlingen die logisch en probleemoplossend willen denken.
 • Leerlingen die voldoende doorzettingsvermogen hebben om denkprocessen in een strak theoretisch kader te kunnen plaatsen.
 • Leerlingen die over voldoende sociale vaardigheden beschikken om in groep samen te werken. Dit is noodzakelijk om de leerlingenproeven goed te kunnen uitvoeren en verslagen te schrijven.
 • Abstract
 • Zelfstandig
 • Meer complexe uitgangspunten