3de graad | Economie - Moderne Talen

3de graad | Economie-Moderne Talen is een ASO-richting waar de nadruk niet op wiskunde (3 uur) of wetenschappen (2 uur) ligt, maar zoals de benaming zelf aangeeft op economie en talen. Naast vier uur economie heb je extra Engels, Frans en Duits.

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3degraad | Economie - Moderne Talen

Inhoud

In de derde graad ga je dieper in op wat je in de tweede graad bestudeerd hebt.
  • Je besteedt in het vijfde en zesde jaar nog meer aandacht aan sociaal-economische problemen en ook logisch, analytisch en kritisch denken staan hoog op de agenda.
  • Werd in de tweede graad duidelijk dat talen je liggen? Dan biedt deze richting je naast Nederlands , Engels en Frans ook Duits nog aan als moderne taal. Een ondernemer moet immers vele talen in huis hebben.
  • Seminarie: tijdens dit lesuur werken de leerlingen aan vakoverschrijdende projecten.

Voor wie

  • Leerlingen die belangstelling hebben voor het economische functioneren van onze samenleving.
  • Leerlingen die geïnteresseerd zijn in praktische toepassingen van economische kennis maar die ook overweg kunnen met theoretische leerstof.
  • Leerlingen die hun kennis van vreemde talen willen verruimen en hun communicatieve vaardigheden vergroten.
  • Leerlingen die graag literaire en taalbeschouwelijke aspecten van een taal bestuderen.