3de graad | Secretariaat - Talen

3de graad | In de studierichting Secretariaat-Talen krijg je een degelijke talenvorming en een stevige secretariaatsopleiding. Wie interesse  en aanleg heeft voor vreemde talen, kan die in deze richting dus in de praktijk omzetten.

TSO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Secretariaat - Talen

Inhoud

  • Je krijgt een uitgebreid pakket vreemde talen. Je leert praktijkgericht zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vanuit concrete maatschappelijke contexten.
  • Je verwerft een grondige kennis van de taken die een management assistant uitoefent en van de organisatie van het secretariaat.
  • Je leert om bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen te organiseren en te ondersteunen.
  • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden binnen de verschillende professionele basispakketten van tekstverwerking en toegepaste informatica.
  • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.

Voor de geïntegreerde proef richten de leerlingen een minionderneming op. Na een weloverwogen productkeuze maken zij gedurende het schooljaar statuten van een vennootschap, plaatsen zij aandelen, berekenen de kostprijs, produceren en verkopen, houden de boekhouding bij, maken de balans en de resultatenrekening op. Kortom, zij vervullen de taken van een echt bedrijf maar op kleinere schaal. Drie maal per jaar is er een algemene vergadering van aandeelhouders.

Voor wie

  • Je kiest voor Office Assistence als je een bijzondere aanleg hebt voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen en schrijven, luisteren en spreken voor Nederlands, Frans, Engels en Duits.
  • Het toepassingsgebied is het praktisch en zakelijk taalgebruik, gericht op de bedrijfswereld. Bovendien hou je van gevarieerd secretariaatswerk, met veel contact binnen en buiten het bedrijf of de organisatie.
  • Je bent punctueel, ordelijk en sociaal.