3de graad | Moderne talen - Wetenschappen

3de graad | Moderne talen-Wetenschappen is een studierichting die in zijn combinatie van talen met wetenschappen niet vanzelfsprekend is. De beide componenten verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt de combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee componenten elkaar gunstig beïnvloeden.

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Moderne talen - Wetenschappen

Inhoud

  • Tijdens de lessen moderne talen krijg je de kans om de Franstalige, Engelstalige en Duitstalige cultuur te verkennen door middel van visuele taal zoals film, toneel, reclame, videoclips, beeldend werk, websites ... Dankzij het bijhouden van een taalportfolio kan je zicht krijgen op je sterktes en zwaktes en word je aangespoord om zelf je leerproces in handen te nemen.
  • Daarnaast krijg je een stevige basis aan biologiechemie en fysica. Tijd genoeg om de leerstof uit te diepen en om zelf in actie te schieten! Gaandeweg leer je kritisch nadenken en leer je de handelingen van een echte wetenschapper! Stapsgewijs zal je ook werken aan je onderzoekscompetentie: je leert een wetenschappelijk experiment correct uitvoeren en analyseren.

Voor wie

  • Leerlingen die hun belangstelling voor de werkelijkheid van de levende en/of niet-levende materie via de biologie, de chemie en de fysica, wil koppelen aan een grote belangstelling voor taal en de communicatiemogelijkheden die ze met zich meebrengt.
  • Leerlingen die over voldoende abstractievermogen en nauwkeurigheid beschikken, nodig voor de studie van wiskunde en wetenschappen.
  • Leerlingen die de nodige motivatie hebben om op een toch wel zeer specifieke manier met taal en taalstudie om te gaan en niet ook geen schrik hebben om kennis te maken met literatuur in het algemeen en wetenschappelijke literatuur in het bijzonder.