3de graad | Grieks - Wiskunde (6/8)

3de graad | Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op één klassieke taal: Grieks. Vanuit de lectuur van Griekse auteurs leer je de rijkdom kennen van de Griekse beschaving en cultuur, de basis van onze westerse maatschappij. Je leert hierdoor ook abstract, analytisch en logisch denken. De studierichting Grieks – wiskunde combineert het vak Grieks (4 uur) met abstracte wiskunde op hoog niveau (6/8 uur).

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3degraad | Grieks - Wiskunde (6/8)

Inhoud

Voor Grieks is het vereist dat je dit vak al volgde in de 2degraad.
  • In de component Grieks bestudeer je de oudste en oorspronkelijkste dichters en denkers van onze Europese cultuur, zoals Homerus en Plato. Je combineert een doorgedreven literatuur- en cultuurstudie met abstracte taalbeheersing, geschiedenis, kunst en filosofie.
  • De component Wiskunde (zes lesuren per week in het vijfde en zesde jaar) kent in deze richting een hoog niveau. Je kan een zekere mate van abstractie aan en beschikt over de nodige algebraïsche geletterdheid, inzicht en zelfwerkzaamheid.

Voor wie

  • Leerlingen die een logische geest hebben en houden van abstract en analytisch denken.
  • Leerlingen die interesse hebben voor de klassieke oudheid en die meer willen weten over de antieke cultuur.
  • Leerlingen die hun kennis van Grieks zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) wil vergroten.
  • Leerlingen die een sterk wiskundig inzicht hebben.
  • Leerlingen die nauwkeurig en doortastend te werk kunnen gaan.